Bottom [cesarze antylansu]


Sprawa niniejszego wywiadu mi i Markowi, ktA?ry w Bottom obsAi??uguje wiosAi??oAi??ciAi??gnAi??Ai??a siAi?? niemiAi??osiernie.Ai??MiesiAi??cami czekaAi??em na odpowiedzi, a kiedy je uzyskaAi??em, sam przeciAi??gnAi??Ai??em publikacjAi?? o kolejny miesiAi??c. Takie A?ycie kureskie, jak to Ai??piewaAi??a pewna prawilna mordeczka z poznaAi??skich JeA?yc… Tematyka rozmowy dotyka w duA?ej mierze ostatniego materiaAi??u zespoAi??u zatytuAi??owanego „Psychofilia”, od ktA?rego premiery minAi??Ai?? juA? prawie rok. Z tego, co wiem ze strony zespoAi??u idzie nowe, a zatem moA?na siAi?? spodziewaAi??, A?e za jakiAi?? czas chAi??opaki zapodadzAi?? nowAi?? porcjAi?? haAi??asu, a tymczasem zapraszam lektury frywolnej pogawAi??dki ze wspomnianym Markiem Bielawskim, ktA?ry doAi??Ai?? wylewnie wyAi??oA?yAi??, co mu w duszy gra.

Ai??Bottom istnieje juA? ponad 20 lat. Co sprawia, A?e wciAi??A? chce Wam siAi?? bawiAi?? w tworzenie tego haAi??as i A?e warto jest to robiAi???

CzoAi??em. Nuda hahahaai??i?? A powaA?niej- co innego mamy robiAi??, skoro to najwaA?niejsze hobby kaA?dego z nas chyba? SprzAi??t, tworzenie, prA?by, koncertyai??i?? Taka sytuacja :) Aha, no i jeszcze siAi?? nie pozabijaliAi??my, choAi?? czasem jest blisko haha.

Dwa lata temu obchodziliAi??cie swoje 21-lecie. Jak udaAi??a siAi?? impreza i co sprawiAi??o, A?e zdecydowaliAi??cie siAi?? przyAi??wiAi??towaAi?? z okazji nieokrAi??gAi??ej rocznicy? ;)

Rok wczeAi??niej czAi??Ai??Ai?? z nas miaAi??a noworodki w domu. Nie byAi??o czasu, ani chAi??ci na organizowanie XX urodzin. Jednak trochAi?? czasu to wymaga, a gAi??owa byAi??a zajAi??ta jednak czymAi?? innym. StwierdziliAi??my wiAi??c, A?e zrobimy ai??zoczkoai???. A o to, czy siAi?? udaAi??o, to chyba goAi??ci naleA?aAi??oby zapytaAi??. A byAi??o ich doAi??Ai?? duA?o, wiAi??c zakAi??adam, A?e wyszli ukontentowani. Ai??wierAi??wiecze postaramy siAi?? juA? zrobiAi?? w terminie haha.

Skoro juA? jesteAi??my przy podsumowywaniu pewnego etapu dziaAi??alnoAi??ci, powiedz dla ktA?rych chwil warto byAi??o bawiAi?? siAi?? w ten zespA?Ai?? przez 20 lat? Chodzi mi nie tylko o miejsca, w ktA?rych zagraliAi??cie, ludzi, ktA?rych spotkaliAi??cie, ale teA? o konkretne sytuacje i przygody, ktA?re byAi??y z graniem w zespole zwiAi??zane? Takie akcje, ktA?re bAi??dziesz opowiadaAi?? wnukom siedzAi??c przy kominku w bujanym fotelu ;)

Hmai??i?? Pytanie, ile ten wnuk bAi??dzie miaAi?? haha. Trzeba bAi??dzie dobraAi?? opowieAi??Ai?? do wieku haha. A poza tymai??i?? ZakAi??adam, A?e wnuk to siAi?? bAi??dzie pojawiaAi?? na naszych koncertach jeszcze haha. A dla ktA?rych chwili byAi??o warto? DuA?o ich, ale i liczAi?? na to, A?e kolejne przed nami. CiAi??A?ko wymieniAi?? te konkretne. NajwaA?niejsi sAi?? chyba Ci wszyscy ludzie, ktA?rych spotkaliAi??my. Czasem siAi?? Ai??miejAi??, A?e w ktA?ry zakAi??tek Polski nie pojadAi?? i gdziekolwiek bAi??dAi?? potrzebowaAi?? pomocy, to ktoAi?? znajomy gdzieAi?? wzglAi??dnie blisko jest. Czasem znany z koncertA?w, czasem z tradeai??i??A?w, czasem z jeszcze innego, zespoAi??owego ai??zprzyczynkuai???. Tak wiAi??c, nie opowiem Ci tych wszystkich opowieAi??ci, bo trochAi?? miejsca by to zajAi??Ai??o, a i tak w wiAi??kszoAi??ci zwiAi??zane jest to z tymi wszystkimi zajebistymi ludA?mi, ktA?rych mieliAi??my okazjAi?? poznaAi??.

WydaliAi??cie ostatnio nowAi?? pAi??ytAi?? zatytuAi??owanAi?? ai??zPsychofiliaai???, stosunkowo niedAi??ugo po wydaniu ai??zHipokracjiai???. Co wpAi??ynAi??Ai??o na takie przyspieszenie twA?rcze? Czy dwudziestka na karku uaktywniAi??a w Was nowe pokAi??ady energii? ;) W wywiadzie dla Violence wspomnieliAi??cie takA?e, A?e nie zamierzacie zwalniaAi?? tempa i za 2-3 lata bAi??dzie kolejna pAi??yta. Jak rozumiem, nowe numery siAi?? robiAi???

To nie tak. MateriaAi??y powstajAi?? praktycznie w tym samym tempie. SAi??k w tym, kiedy siAi?? pojawiajAi?? haha. MateriaAi?? z ai??zMaszkaradyai??? czekaAi?? trzy lata na wydanie, a tworzony byAi?? i tak z piAi??Ai?? lat przed wydaniem. Okres od ai??zDeklaracji MordercA?wai??? do ai??zMaszkaradyai???, czyli te 5 lat pomiAi??dzy 2006-2011, to teA? czas, kiedy to rodziAi??y siAi?? dzieci, kiedy ktoAi?? miaAi?? inne zajAi??cia, kiedy wiele siAi?? dziaAi??o w A?yciu kaA?dego z nas. ByAi?? to okres doAi??Ai?? niespokojny ogA?lnie rzecz biorAi??c, ale niekoniecznie w tym zAi??ym znaczeniu. Teraz zwyczajne duA?o siAi?? ustabilizowaAi??o, wiAi??c szybciej jesteAi??my w stanie siAi?? zebraAi?? na nagranie i wydanie, bo w kwestii tworzenia wiele siAi?? nie zmieniAi??o. Tak- nowe numery siAi?? robiAi?? caAi??y czas. Tempa nie zamierzamy zwalniaAi??, a nawet delikatnie przyAi??pieszymy, A?e tak enigmatycznie napiszAi?? haha.

Jest nowa pAi??yta, jest teA? nowy wydawca. WczeAi??niej wydawaliAi??cie swoje materiaAi??y niezaleA?nie. Czy w poprzednich latach zabrakAi??o szczAi??Ai??cia do znalezienia chAi??tnych wydawcA?w na poprzednie krAi??A?ki czy zbytnio ich nie szukaliAi??cie i raczej takie byAi??o zaAi??oA?enie, A?e sami wydacie?

W poprzednich latach, jak pisaAi??em wczeAi??niej, nie byAi??o do tego wszystkiego gAi??owy. ByAi??o nagrane, poleA?aAi??o, wiAi??c ktoAi?? w pewnym momencie siAi?? za to wziAi??Ai??, wytAi??oczyAi??, wydrukowaAi?? i poszAi??o. Teraz pojawiAi?? siAi?? Wojtek, ktA?re te aspekty ogarnAi??Ai?? i pewno ogarniaAi?? bAi??dzie nadal, jeAi??li nakAi??ad Mu jako tak schodzi haha.

Na ile odciAi??A?yAi?? Was fakt, A?e promocjAi?? i wydaniem zajAi??Ai?? siAi?? wspomniany wyA?ej Wojtek z Deformeathing? Jak doszAi??o do tego dealu i jak przebiega wspA?Ai??praca?

AsciAi??gnAi??Ai?? z Nas wszelkie dziaAi??ania odnoAi??nie samego plastiku, co juA? nam w duA?ej mierze pomaga. Ponadto, jesteAi??my ai??zcesarzami antylansuai???, jak to kiedyAi?? pewien Andrzej (pozdro Muflon) powiedziaAi?? i w sumie miaAi?? racjAi??. Teraz lansem, znaczy promocjAi?? w duA?ej mierze zajAi??Ai?? siAi?? wAi??aAi??nie Wojtek. A jak doszAi??o? Jak w wiAi??kszoAi??ci na polskich scenie. Znamy siAi?? prywatnie juA? dAi??ugo. Jak wrA?ciAi?? do wydawania, to wpadAi?? na koncert. Na kolejnym, na ktA?ry wpadAi??, juA? wszystko obgadaliAi??my i tak siAi?? zaczAi??Ai??a ta owocna wspA?Ai??praca.

Czy ai??zPsychofiliAi??ai??? traktujesz jako nowe otwarcie w dotychczasowej dziaAi??alnoAi??ci zespoAi??u? Czy pod jakimAi?? wzglAi??dem jest to z Twojej perspektywy materiaAi?? przeAi??omowy?

Nie. OsobiAi??cie nie podchodzAi?? od niej, jak do nowego otwarcia, ani teA? nie traktujAi?? jej jako materiaAi??u przeAi??omowego. TraktujAi?? jako pewnAi?? konsekwencje tego, gdzie to wszystko zmierzaAi??oai??i?? W sumie dalej zmierzaai??i?? Znasz nas bardzo dAi??ugo, wiAi??c moA?na powiedzieAi??, A?e pewne rzeczy przybraAi??y pewien kierunek juA? jakiAi?? czas temu. Mam nadziejAi??, A?e kierunek bAi??dzie kontynuowany, bo do celu jeszcze nie dotarliAi??my.

SkAi??d taki zdecydowany zwrot w kierunku grindcore`a? WczeAi??niej zdarzaAi??y siAi?? u Was elementy grindu, ale peAi??niAi??y raczej rolAi?? dopeAi??niacza, podczas gdy obecnie te wpAi??ywy zaczynajAi?? dominowaAi??.

Potrzeba chwili, a i konsekwencja, o ktA?rej powiedziaAi??em przed chwilAi??. Z dopeAi??nienia staAi??y siAi?? czynnikiem dominujAi??cym, bo tego wymagaAi?? nasz nastrA?j, A?e tak napiszAi??. Podczas tworzenia okazywaAi??o siAi??, A?e idzie wkurw metal haha. StAi??d teA? rezygnacja z wszelkich ozdobnikA?w i Ai??miesznych wkrAi??tA?w. ByAi?? klimat na surowiznAi??.

Jak myAi??lisz, czy muzyka, jakAi?? zawarliAi??cie na ai??zPsychofiliiai??? i zwrot, o ktA?rym wspomniaAi??em w poprzednim pytaniu zadecydowaAi?? o Waszym udziale w tegorocznej edycji Obscene Extreme? Jak wspominasz tAi?? imprezAi??? UrzAi??dziliAi??cie sobie grubAi?? imprezAi?? czy raczej obserwowaliAi??cie sobie te wszystkie pokurwieAi??stwa ai??zna spokojnieai????

Nie, nieai??i?? Nasz udziaAi?? zostaAi?? potwierdzony po jednym wysAi??anym kawaAi??ku haha. TrochAi?? pA?A?no, w stosunku do zamykania skAi??adu, wyszAi??a pAi??yta i to wszystko odbyAi??o siAi?? na wariata. PrzecieA? dostaliAi??my propozycjAi?? na ostatni wolny slot. No i nawet przez myAi??l Nam nie przeszAi??o, A?eby odmA?wiAi??. ByliAi??my tam cztery dni, bo przecieA? jeszcze dwA?jka z Nas graAi??a z Psychoneurosis. A imprezaai??i?? Powiem takai??i?? Ile to ja kapel chciaAi??em zobaczyAi?? hahahaai??i??

Jak doszAi??o do tego, A?e zasiliAi??eAi?? Psychoneurosis? WidziaAi??em, A?e ostatnio trzasnAi??liAi??cie trasAi?? z Herida Profunda. Jak siAi?? zgadaliAi??cie i czy w miAi??ej atmosferze przebiegaAi??a ta wycieczka? :) NapotkaliAi??cie na jakieAi?? ciekawe przygody, sytuacje podbramkowe?

Z SoniAi?? znamy siAi?? jakoAi?? od poAi??owy lat 90-tych ubiegAi??ego wieku. Jeszcze jak istniaAi??o Psycho, to dzieliliAi??my salki. Potem Sonia odpuAi??ciAi??. JakoAi?? w ktA?rymAi?? tam roku XXI wieku, na jakiejAi?? imprezie, czy w innej sytuacji, rzuciAi??em Sonii, A?e jak bAi??dzie chciaAi?? zamieniAi?? kapcie na ciAi??A?sze buty i znowu pohaAi??asowaAi??, to niech dzwoni. No i pod koniec 2016 roku zadzwoniAi??, a ja sAi??owa dotrzymaAi??em. NagraliAi??my materiaAi?? na split z Agathocles, ktA?ry to wAi??aAi??nie ujrzaAi?? Ai??wiatAi??o dzienne dziAi??ki Selfmadegod, a potem zaczAi??liAi??my graAi?? koncerty. Pierwszy siAi?? odbyAi?? na mini trasce promujAi??cej bottomowAi?? ai??zPsychofiliAi??ai???. Taki test na wAi??asnych Ai??mieciach. Logistycznie proste, bo przecieA? trzeciAi?? osobAi?? w Psycho jest Jasiu, z ktA?rym gram na co dzieAi?? w Bottom, a ktA?ry przecieA? waliAi?? w skA?ry teA? w ostatnim, przedagonalnym skAi??adzie Psycho. WyszAi??o chyba dobrze. Potem Obscene Extreme, koncert z Agathocles w Belgii i wspomniana traska z Herida Profunda, czyli koncerty w Polsce, Niemczech i Holandii. Wycieczka zajebista, bo to miAi??e, mAi??ode chAi??opaki sAi??ai??i?? no za wyjAi??tkiem JAi??drasa (gitarzysta HP), bo moA?e miAi??y, ale stary hahaha. A powaA?niejai??i?? bardzo dobrze byAi??o. Wiadomo, A?e to byAi??a wesoAi??a wycieczka. TrochAi?? kilometrA?w byAi??o do zrobienia, aleai??i?? daliAi??my rade. Nic szczegA?lnego, w sensie sensacyjnego siAi?? nie wydarzyAi??o. Teraz czekamy na koncerty w 2018 roku, a tutaj juA? kilka zaplanowanych jest, zarA?wno w Polsce, jak i poza. A nieai??i?? czekajai??i?? o jednej sytuacji mogAi?? opowiedzieAi??. Na koncercie w Eindhoven, na bas wszedAi?? JAi??dras z Heridy, ktA?ry nigdy A?adnej prA?by z nami nie zagraAi??, a wiAi??kszoAi??Ai?? materiaAi??u sAi??yszaAi?? dzieAi?? wczeAi??niej na koncercie w Poznaniu hahaha. Nie pytaj, dlaczego tak siAi?? staAi??o hahahaha. MogAi?? tylko powiedzieAi??, A?e koAi??czyAi?? razem z garami hahaha.

Czy myAi??lisz, A?e grindcore w naszym kraju odbije siAi?? w przyszAi??oAi??ci czy raczej to juA? rA?wnia pochyAi??a? Chyba juA? nie ma moA?liwoAi??ci powrotu klimatu sprzed kilkunastu lat, kiedy to takie nazwy jak Squash Bowels, Parricide, Dead Infection, Neuropathia czy Ass To Mouth regularnie dewastowaAi??y z gracjAi?? rodzime meliny. Nie widaAi?? obecnie zbyt wielu godnych ich zastAi??pcA?w, a i sama liczba kapel decydujAi??cych siAi?? na granie gxc nie nastraja optymistycznie.

Nie wiem, czy jestem odpowiednim adresatem tego pytania, ale skoro padAi??oai??i?? Nie wiem teA?, czy moA?emy mA?wiAi?? o rA?wni pochyAi??ej, bo przecieA? nigdy u nas nie byAi??o takiego hypeai??i??u, jak chociaA?by u naszych poAi??udniowych sAi??siadA?w. ZakAi??adam, A?e masz na myAi??li np. Grind Tour De Pologne chociaA?by. WeA? poprawkAi??, A?e niekoniecznie wiele siAi?? zmieniAi??o na scenie GC. DuA?o siAi?? zmieniAi??o ogA?lnie w mentalnoAi??ci szarego sAi??uchacza muzyki. Internet zmieniAi?? wiele, ale temat juA? tak oczywisty, A?e nie ma co klepaAi??. Ponadto, mam wraA?enie, A?e juA? pogrzebaAi??eAi?? te kapele, a czAi??Ai??Ai?? przecieA? nadal oficjalnie istnieje hahahaai??i??, a i teA? mamy kilka reinkarnacji, takich jak Meat Spreader chociaA?by, w ktA?rym zebraAi??a siAi?? biaAi??ostocka Ai??mietanka towarzyska, czy np. Norylsk. MAi??ode kapele teA? powstajAi??, vide wrocAi??awski Torched. ZakAi??adam, A?e jak w koAi??cu materiaAi?? siAi?? ukaA?e, to pozamiata. Ponadto, masz wspomnianAi?? wczeAi??niej HeridAi?? ProfundAi??. Nie sposA?b teA? nie wspomnieAi?? o Straight Hate i Nuclear Holocaust. Jasne, moA?e nie ma nikogo na miarAi?? wspomnianych, choAi?? czAi??Ai??Ai?? jest nowa, wiAi??c trzeba daAi?? im czas, przy czym trzeba wziAi??Ai?? poprawkAi??, A?e te nowsze kapele trafiajAi?? na inny czas, innAi?? ai??zAi??wiadomoAi??Ai??ai???, inne otoczenie.

Mamy poczAi??tek 2018 roku. Jakie pAi??yty zrobiAi??y w tym okresie na Tobie najwiAi??ksze wraA?enie? Czy po wielu latach stycznoAi??ci z muzykAi??, jest ona dla Ciebie wciAi??A? tak samo ekscytujAi??ca jak toAi?? byAi??o na poczAi??tku? trial erection pack, trial erection pack cialis 5 mg prezzo, cialis 5 mg prezzo, cialis 5 mg prezzo, cialis 5 mg prezzo, cialis 5 mg prezzo, cialis 5 mg prezzo. , trial erection pack, trial erection pack, trial erection pack, trial erection pack, trial erection pack, trial erection pack watson pharmaceuticals generic lipitor, watson pharmaceuticals generic lipitor, watson pharmaceuticals generic lipitor, watson pharmaceuticals generic lipitor, watson pharmaceuticals generic lipitor, watson pharmaceuticals generic lipitor. .

O kurczeai??i??. Pytanie trudne, bo byAi??o tego trochAi?? w tym roku, przy czym czasu na sAi??uchanie coraz mniej i teraz, podczas czytania rA?A?nych podsumowaAi??, Ai??apiAi?? siAi?? na tym, A?e wielu pAi??yt nie sAi??yszaAi??em, a sporej czAi??Ai??ci nie daAi??em teA? zbyt duA?o czasu. Z drugiej strony, skoro nie zaA?arAi??o na poczAi??tku, to moA?e szkoda czasuai??i??? Skoro jednak miaAi??bym wymieniAi??, to najczAi??Ai??ciej sAi??uchane byAi??y nowe pAi??yty Mastodon, The Arson Project, Get The Shot, Benigted, Bowel Fuck, , Krigblast, Cannibal Corpse, Dying Fetus, Phobia, epka Expulsion, Dyscarnate, Mutoid Man, Obituary, Redemptor, Power Trip, Pestiferai??i?? siAi?? jednak trochAi?? uzbieraAi??o.

W jednym z ostatnich wywiadA?w wspomniaAi??eAi??, A?e we wczeAi??niejszych latach wiAi??cej graliAi??cie na imprezach hc/punkowych, jednak w pewnym momencie scena ta straciAi??a zainteresowanie Waszym zespoAi??em. Da siAi?? wyczytaAi?? miAi??dzy wierszami, A?e powA?d tego stanu rzeczy odbieracie jako kuriozum. Co byAi??o wiAi??c tego przyczynAi???

MoA?e nie kuriozum, ale powA?d byAi?? tak gAi??upi, A?e mi rAi??ce opadAi??y, jak siAi?? juA? dowiedziaAi??em, o co chodzi. Za duA?o plotek, za duA?o gAi??upich ai??zdecydentA?wai???, zbyt wiele niedomA?wieAi??, a wystarczyAi??o pomyAi??leAi??, albo zapytaAi?? o pewne kwestie. Nie ma co wracaAi??. Sytuacja wyglAi??da juA? na normalnAi??. Koncerty siAi?? pojawiAi??y. W czerwcu 2018 gramy na punkowym feAi??cie. ByAi??o, minAi??Ai??o. BAi??dzie lepiej.

Jak oceniasz obecny klimat polityczny w naszym kraju? Asledzisz go na bieA?Ai??co czy raczej starasz siAi?? od tego odcinaAi???

Z racji pracy zawodowej muszAi??, aczkolwiek bardziej interesuje mnie, jak ta polityka wpAi??ywa na gospodarkAi?? oraz na postrzeganie jej przez zagranicAi??, A?e tak napiszAi??. Nie ma wiAi??c moA?liwoAi??ci odciAi??cia, aczkolwiek staram siAi?? pomijaAi?? kwestie, ktA?rych nie potrzebujAi?? w pracy, oraz te, ktA?re majAi?? mniejszy wpAi??yw na moje A?ycie. Niestety, w sytuacji obecnej, nie ma ich za duA?o kurwa maAi?? hahaha.

Czy wAi??rA?d Twoich znajomych dyskutujAi??cych o polityce zauwaA?asz zacietrzewienie wynikajAi??ce z podziaAi??u na prawicAi?? i lewicAi??? Jak odbierasz to powszechne sortowanie ludzi i przypinanie rA?A?nego rodzaju pogardliwych Ai??atek – niewaA?ne czy komuchA?w, lewakA?w, ruskich agentA?w czy ograniczonych katozjebA?w, pisiorA?w i faszystA?w? Zjawisko to pojawia siAi?? po obu stronach barykady i choAi?? raczej trzymam siAi?? od niego jak najbardziej z boku, to od dAi??ugiego czasu mnie ono zastanawia, bo pojawia siAi?? nawet w rozmowach towarzyskich. Czemu to Twoim zdaniem sAi??uA?y i jakie cele przyAi??wiecajAi?? ludziom, ktA?rzy w ten sposA?b siAi?? do siebie odnoszAi??? Czy nie jest tak, A?e czarno-biaAi??e postrzeganie Ai??wiata jest po prostu prostsze i dlatego wiAi??kszoAi??Ai?? ludzi pada tego ofiarAi???

No pewnie, A?e tak jest. WziAi??Ai?? poprawkAi?? jeszcze naleA?y na tych, ktA?rym zaleA?y, aby tak Ai??wiat byAi?? postrzegany. Przy takim podziale, gdzie nie ma ludzi ai??zszarychai???, proAi??ciej jest nimi manipulowaAi??, bo tylko trzeba okieAi??znaAi?? ai??zdwa koloryai???. Poza tym, proAi??ciej jednych nastawiAi?? agresywnie przeciwko drugim. WAi??rA?d znajomych przewaA?a zdecydowanie ai??zczerAi??ai???, jeAi??li mogAi?? wybraAi?? kolor moich znajomych, choAi?? teA? wielu ai??zszarychai??? jest. Staram siAi?? nie otaczaAi?? ludA?mi, przy ktA?rych nA?A? siAi?? w kieszeni otwiera haha. OczywiAi??cie, kaA?demu dajAi?? szansAi??, ale jeAi??li widzAi??, A?e trafiam na beton, to nie zamierzam go kruszyAi??. Od lat wychodzAi?? z zaAi??oA?enie, A?e ignorancja jest lepsza i zdrowsza, niA? zacietrzewienie.

Jak Twoim zdaniem, w kontekAi??cie wspomnianego wczeAi??niej tak popularnego frywolnego obrzucania gA?wnem, kondycja wolnoAi??ci sAi??owa i wolnoAi??ci artystycznej? Z jednej strony mamy to caAi??e polityczne bagienko, ktA?re niejako daje przyzwolenie na mieszanie siAi?? nawzajem z bAi??otem za poglAi??dy i napuszcza ludzi na siebie, a z drugiej tAi?? moralizatorskAi?? gorliwoAi??Ai?? i Ai??wiAi??tojebliwoAi??Ai??, przez ktA?rAi?? marnuje siAi?? pieniAi??dze podatnikA?w, aby badaAi?? czy przypadkiem wizerunek godAi??a nie zostaAi?? sprofanowany przez grafika albo jako dowA?d na winAi?? oskarA?onego rapera podaje siAi?? jego teksty, w ktA?rych nawija o tym, A?e ktoAi?? siAi?? rozjebaAi?? na psach. TrochAi?? nie potrafiAi?? siAi?? w tym czasem odnaleA?Ai??.

Nie znam przypadku tego rapera, wiAi??c nie wiem, o czym mA?wisz (wkurwiony dzieciak witam konsumenta – przyp. K.). Przypadek Behemotha oczywiAi??cie juA? tak. Odpowiem moA?e tak. Nie ma czegoAi?? takiego, jak granica w sztuce, i jak cenzura w sztuce. Nie ma i byAi?? nie moA?e. JeAi??li by siAi?? daAi??o, to powinno siAi?? jej prawnie zakazaAi??. I nie ma czegoAi?? takiego, jak uczucia religijne itp. To abstrakcja. Poza tym, sztuka ma prawo uraA?aAi??, zniesmaczaAi??, zohydzaAi?? itp. W niej wAi??aAi??nie, w sztuce, jest na to miejsce. To co siAi?? teraz dzieje, jest paranojAi??, politycznAi?? paranojAi??, jednakA?e trzeba teA? zauwaA?yAi??, A?e sAi??dy jeszcze potrafiAi?? ai??zmyAi??leAi??ai???. CzAi??sto jest duA?o szumu, a koAi??czy siAi??ai??i??CiszAi??, albo uniewinnieniem. Nic siAi?? nie dzieje. Ok, biorAi?? poprawkAi?? na to, iA? kto wie, czy obecnie panujAi??ca wAi??adza nie rozpoczyna wAi??aAi??nie okresu, w ktA?rym szum nie skoAi??czy siAi?? ciszAi??, ale z drugiej strony wiem, A?e Polacy jednak bardzo ceniAi?? sobie to, co odzyskali w 1989 roku i wydaje mi siAi??, A?e jednak w pewnym momencie nastAi??pi opA?r. Byle staAi??o siAi?? to przy urnach wyborczych, a nie na ulicy.

WrA?Ai??my do przyjemniejszych tematA?w. Z tego, co widziaAi??em na fotach, ktA?re wrzucasz od czasu do czasu, konsekwentnie powiAi??kszasz swojAi?? kolekcjAi?? CD. Czy jednak caAi??y czas korzystasz z tego formatu? Z pewnoAi??ciAi?? rA?wnieA? uA?ywasz formatA?w cyfrowych. Jak byAi?? je porA?wnaAi?? i jakie znaczenie ma dla Ciebie fizyczny noAi??nik? Co z taAi??mami i winylami? Masz rA?wnieA? i do nich sentyment?

CaAi??y czas tylko cd. FormatA?w cyfrowych prawie w ogA?le. Okazjonalnie. Jak tylko coAi?? mi siAi?? podoba i jest do zdobycia wzglAi??dnie prosto, to staram siAi?? kupiAi??. Od jakiegoAi?? czasu korzystam teA? z discogs, wiAi??c ze zdobyciem danego materiaAi??u jest proAi??ciej, ale pytanie, po jakich kosztach. Czasem koszty transportu powodujAi??, A?e czekam na lepszAi?? okazjAi??. A jakie znaczenie? Ja muszAi?? mieAi?? caAi??oAi??Ai??, a nie jakieAi?? pliczki. Ja lubiAi?? ai??ztrzymaAi?? w rAi??kach muzykAi??ai???. WkAi??adka, wszelka treAi??Ai?? na nich zawarta, wyglAi??d samego cd. Mam fioAi??a na punkcie pozdrowieAi?? hahaha. ZaczAi??Ai??o siAi?? dawno temu od kaset, wiadomo. Czcionka czasem ledwo widoczna, ale trzeba byAi??o dokAi??adnie przejrzeAi??. Tam teA? szukaAi??o siAi?? innych kapel haha. JakoAi?? przez to wracam do tych starych czasA?w. Jak weA?miesz ktA?rykolwiek materiaAi?? Bottom do rAi??ki, to znajdziesz tam rA?wnieA? rozbudowane pozdrowienia. A jak na pAi??ycie nie ma, albo sAi?? bardzo zdawkowe, to jestem rozczarowany haha. To wszystko ma dla mnie znaczenie. Spora czAi??Ai??Ai?? ludzi ma na to wywalone, ale jest teA? spora, ktA?ra jednak zwraca na to uwagAi??. Kaset nie ruszam, a to, A?e teraz jest jakiAi?? durny renesans pominAi?? milczeniem. Jak wiem, A?e nakAi??ady sAi?? maAi??e i bardziej chodzi o ai??zbajerai???, ale nie widzAi?? w tym logiki (choAi?? czAi??Ai??Ai?? ludzi juA? nie widzi w cd). Winyleai??i?? no tutaj strasznie walczAi?? ze sobAi??. PA?ki co, omijam szerokim Ai??ukiem, bo zakAi??adam, A?e poszedAi??bym z torbami, gdybym siAi?? wkrAi??ciAi??, aczkolwiek coraz czAi??Ai??ciej rozwaA?am, A?e moA?e tylko te tytuAi??y najwaA?niejsze, najlepsze, kultoweai??i?? hahaha. No jest bA?l. Najgorsze jest to, A?e materiaAi?? Psycho wyjdzie teA? na winylu, a wtedy pierwszy pojawi siAi?? w kolekcjiai??i?? no i siAi?? moA?e zaczAi??Ai?? haha.

Here, http://alldrugs24h.com/, http://allpills24h.com/, http://buycialisonline24h.com/, http://buypills24h.com/, http://buypillsonline24h.com/, http://buysildenafilonline24h.com/, http://buytadalafilonline24h.com/, http://buyviagraonline24h.com/, http://cheapviagraonline.com/, http://help-essay.info/, http://orderviagracheap.com/, http://tadalafilsildenafil.com/, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here. No i na koniec- czego byAi?? sobie A?yczyAi?? w nadchodzAi??cym 2018? Czy przyszAi??oAi??Ai?? Bottom na nastAi??pny rok zapowiada siAi?? pomyAi??lnie?

ZdrA?wka przede wszystkim. NajwaA?niejsze. Reszta do pochytania. A przyszAi??oAi??Ai?? Bottom?? Wiemy, co przed nami w nadchodzAi??cych miesiAi??cach. Co dalej? Zobaczymy. Czy bAi??dzie pomyAi??lnie, to siAi?? okaA?e. Na pewno chcielibyAi??my dotrzeAi?? z koncertami tam, gdzie Nas jeszcze nie byAi??o i wolno zaczynamy to realizowaAi??. Plany coraz ciekawsze. Fajnie byAi??oby zajrzeAi?? do np. TrA?jmiasta, BiaAi??egostoku, bo tam nas jeszcze nie byAi??o, a czy siAi?? udaai??i?? TrochAi?? czasu jeszcze jest.
DziAi??ki Kwiecio za pytania, a i za mnogoAi??Ai?? pytaAi?? w jednym haha. Pozdrowionka!

foto: RafaAi?? Kotylak, youtube.com, materiaAi??y prasowe


NO COMMENTS

Leave a Reply