Bottom [cesarze antylansu]


Sprawa niniejszego wywiadu mi i Markowi, ktA?ry w Bottom obsA�uguje wiosA�oA�ciA�gnA�A�a siA� niemiA�osiernie.A�MiesiA�cami czekaA�em na odpowiedzi, a kiedy je uzyskaA�em, sam przeciA�gnA�A�em publikacjA� o kolejny miesiA�c. Takie A?ycie kureskie, jak to A�piewaA�a pewna prawilna mordeczka z poznaA�skich JeA?yc… Tematyka rozmowy dotyka w duA?ej mierze ostatniego materiaA�u zespoA�u zatytuA�owanego „Psychofilia”, od ktA?rego premiery minA�A� juA? prawie rok. Z tego, co wiem ze strony zespoA�u idzie nowe, a zatem moA?na siA� spodziewaA�, A?e za jakiA� czas chA�opaki zapodadzA� nowA� porcjA� haA�asu, a tymczasem zapraszam lektury frywolnej pogawA�dki ze wspomnianym Markiem Bielawskim, ktA?ry doA�A� wylewnie wyA�oA?yA�, co mu w duszy gra.

A�Bottom istnieje juA? ponad 20 lat. Co sprawia, A?e wciA�A? chce Wam siA� bawiA� w tworzenie tego haA�as i A?e warto jest to robiA�?

CzoA�em. Nuda hahahaa�� A powaA?niej- co innego mamy robiA�, skoro to najwaA?niejsze hobby kaA?dego z nas chyba? SprzA�t, tworzenie, prA?by, koncertya�� Taka sytuacja :) Aha, no i jeszcze siA� nie pozabijaliA�my, choA� czasem jest blisko haha.

Dwa lata temu obchodziliA�cie swoje 21-lecie. Jak udaA�a siA� impreza i co sprawiA�o, A?e zdecydowaliA�cie siA� przyA�wiA�towaA� z okazji nieokrA�gA�ej rocznicy? ;)

Rok wczeA�niej czA�A�A� z nas miaA�a noworodki w domu. Nie byA�o czasu, ani chA�ci na organizowanie XX urodzin. Jednak trochA� czasu to wymaga, a gA�owa byA�a zajA�ta jednak czymA� innym. StwierdziliA�my wiA�c, A?e zrobimy a�zoczkoa�?. A o to, czy siA� udaA�o, to chyba goA�ci naleA?aA�oby zapytaA�. A byA�o ich doA�A� duA?o, wiA�c zakA�adam, A?e wyszli ukontentowani. A�wierA�wiecze postaramy siA� juA? zrobiA� w terminie haha.

Skoro juA? jesteA�my przy podsumowywaniu pewnego etapu dziaA�alnoA�ci, powiedz dla ktA?rych chwil warto byA�o bawiA� siA� w ten zespA?A� przez 20 lat? Chodzi mi nie tylko o miejsca, w ktA?rych zagraliA�cie, ludzi, ktA?rych spotkaliA�cie, ale teA? o konkretne sytuacje i przygody, ktA?re byA�y z graniem w zespole zwiA�zane? Takie akcje, ktA?re bA�dziesz opowiadaA� wnukom siedzA�c przy kominku w bujanym fotelu ;)

Hma�� Pytanie, ile ten wnuk bA�dzie miaA� haha. Trzeba bA�dzie dobraA� opowieA�A� do wieku haha. A poza tyma�� ZakA�adam, A?e wnuk to siA� bA�dzie pojawiaA� na naszych koncertach jeszcze haha. A dla ktA?rych chwili byA�o warto? DuA?o ich, ale i liczA� na to, A?e kolejne przed nami. CiA�A?ko wymieniA� te konkretne. NajwaA?niejsi sA� chyba Ci wszyscy ludzie, ktA?rych spotkaliA�my. Czasem siA� A�miejA�, A?e w ktA?ry zakA�tek Polski nie pojadA� i gdziekolwiek bA�dA� potrzebowaA� pomocy, to ktoA� znajomy gdzieA� wzglA�dnie blisko jest. Czasem znany z koncertA?w, czasem z tradea��A?w, czasem z jeszcze innego, zespoA�owego a�zprzyczynkua�?. Tak wiA�c, nie opowiem Ci tych wszystkich opowieA�ci, bo trochA� miejsca by to zajA�A�o, a i tak w wiA�kszoA�ci zwiA�zane jest to z tymi wszystkimi zajebistymi ludA?mi, ktA?rych mieliA�my okazjA� poznaA�.

WydaliA�cie ostatnio nowA� pA�ytA� zatytuA�owanA� a�zPsychofiliaa�?, stosunkowo niedA�ugo po wydaniu a�zHipokracjia�?. Co wpA�ynA�A�o na takie przyspieszenie twA?rcze? Czy dwudziestka na karku uaktywniA�a w Was nowe pokA�ady energii? ;) W wywiadzie dla Violence wspomnieliA�cie takA?e, A?e nie zamierzacie zwalniaA� tempa i za 2-3 lata bA�dzie kolejna pA�yta. Jak rozumiem, nowe numery siA� robiA�?

To nie tak. MateriaA�y powstajA� praktycznie w tym samym tempie. SA�k w tym, kiedy siA� pojawiajA� haha. MateriaA� z a�zMaszkaradya�? czekaA� trzy lata na wydanie, a tworzony byA� i tak z piA�A� lat przed wydaniem. Okres od a�zDeklaracji MordercA?wa�? do a�zMaszkaradya�?, czyli te 5 lat pomiA�dzy 2006-2011, to teA? czas, kiedy to rodziA�y siA� dzieci, kiedy ktoA� miaA� inne zajA�cia, kiedy wiele siA� dziaA�o w A?yciu kaA?dego z nas. ByA� to okres doA�A� niespokojny ogA?lnie rzecz biorA�c, ale niekoniecznie w tym zA�ym znaczeniu. Teraz zwyczajne duA?o siA� ustabilizowaA�o, wiA�c szybciej jesteA�my w stanie siA� zebraA� na nagranie i wydanie, bo w kwestii tworzenia wiele siA� nie zmieniA�o. Tak- nowe numery siA� robiA� caA�y czas. Tempa nie zamierzamy zwalniaA�, a nawet delikatnie przyA�pieszymy, A?e tak enigmatycznie napiszA� haha.

Jest nowa pA�yta, jest teA? nowy wydawca. WczeA�niej wydawaliA�cie swoje materiaA�y niezaleA?nie. Czy w poprzednich latach zabrakA�o szczA�A�cia do znalezienia chA�tnych wydawcA?w na poprzednie krA�A?ki czy zbytnio ich nie szukaliA�cie i raczej takie byA�o zaA�oA?enie, A?e sami wydacie?

W poprzednich latach, jak pisaA�em wczeA�niej, nie byA�o do tego wszystkiego gA�owy. ByA�o nagrane, poleA?aA�o, wiA�c ktoA� w pewnym momencie siA� za to wziA�A�, wytA�oczyA�, wydrukowaA� i poszA�o. Teraz pojawiA� siA� Wojtek, ktA?re te aspekty ogarnA�A� i pewno ogarniaA� bA�dzie nadal, jeA�li nakA�ad Mu jako tak schodzi haha.

Na ile odciA�A?yA� Was fakt, A?e promocjA� i wydaniem zajA�A� siA� wspomniany wyA?ej Wojtek z Deformeathing? Jak doszA�o do tego dealu i jak przebiega wspA?A�praca?

AsciA�gnA�A� z Nas wszelkie dziaA�ania odnoA�nie samego plastiku, co juA? nam w duA?ej mierze pomaga. Ponadto, jesteA�my a�zcesarzami antylansua�?, jak to kiedyA� pewien Andrzej (pozdro Muflon) powiedziaA� i w sumie miaA� racjA�. Teraz lansem, znaczy promocjA� w duA?ej mierze zajA�A� siA� wA�aA�nie Wojtek. A jak doszA�o? Jak w wiA�kszoA�ci na polskich scenie. Znamy siA� prywatnie juA? dA�ugo. Jak wrA?ciA� do wydawania, to wpadA� na koncert. Na kolejnym, na ktA?ry wpadA�, juA? wszystko obgadaliA�my i tak siA� zaczA�A�a ta owocna wspA?A�praca.

Czy a�zPsychofiliA�a�? traktujesz jako nowe otwarcie w dotychczasowej dziaA�alnoA�ci zespoA�u? Czy pod jakimA� wzglA�dem jest to z Twojej perspektywy materiaA� przeA�omowy?

Nie. OsobiA�cie nie podchodzA� od niej, jak do nowego otwarcia, ani teA? nie traktujA� jej jako materiaA�u przeA�omowego. TraktujA� jako pewnA� konsekwencje tego, gdzie to wszystko zmierzaA�oa�� W sumie dalej zmierzaa�� Znasz nas bardzo dA�ugo, wiA�c moA?na powiedzieA�, A?e pewne rzeczy przybraA�y pewien kierunek juA? jakiA� czas temu. Mam nadziejA�, A?e kierunek bA�dzie kontynuowany, bo do celu jeszcze nie dotarliA�my.

SkA�d taki zdecydowany zwrot w kierunku grindcore`a? WczeA�niej zdarzaA�y siA� u Was elementy grindu, ale peA�niA�y raczej rolA� dopeA�niacza, podczas gdy obecnie te wpA�ywy zaczynajA� dominowaA�.

Potrzeba chwili, a i konsekwencja, o ktA?rej powiedziaA�em przed chwilA�. Z dopeA�nienia staA�y siA� czynnikiem dominujA�cym, bo tego wymagaA� nasz nastrA?j, A?e tak napiszA�. Podczas tworzenia okazywaA�o siA�, A?e idzie wkurw metal haha. StA�d teA? rezygnacja z wszelkich ozdobnikA?w i A�miesznych wkrA�tA?w. ByA� klimat na surowiznA�.

Jak myA�lisz, czy muzyka, jakA� zawarliA�cie na a�zPsychofiliia�? i zwrot, o ktA?rym wspomniaA�em w poprzednim pytaniu zadecydowaA� o Waszym udziale w tegorocznej edycji Obscene Extreme? Jak wspominasz tA� imprezA�? UrzA�dziliA�cie sobie grubA� imprezA� czy raczej obserwowaliA�cie sobie te wszystkie pokurwieA�stwa a�zna spokojniea�??

Nie, niea�� Nasz udziaA� zostaA� potwierdzony po jednym wysA�anym kawaA�ku haha. TrochA� pA?A?no, w stosunku do zamykania skA�adu, wyszA�a pA�yta i to wszystko odbyA�o siA� na wariata. PrzecieA? dostaliA�my propozycjA� na ostatni wolny slot. No i nawet przez myA�l Nam nie przeszA�o, A?eby odmA?wiA�. ByliA�my tam cztery dni, bo przecieA? jeszcze dwA?jka z Nas graA�a z Psychoneurosis. A imprezaa�� Powiem taka�� Ile to ja kapel chciaA�em zobaczyA� hahahaa��

Jak doszA�o do tego, A?e zasiliA�eA� Psychoneurosis? WidziaA�em, A?e ostatnio trzasnA�liA�cie trasA� z Herida Profunda. Jak siA� zgadaliA�cie i czy w miA�ej atmosferze przebiegaA�a ta wycieczka? :) NapotkaliA�cie na jakieA� ciekawe przygody, sytuacje podbramkowe?

Z SoniA� znamy siA� jakoA� od poA�owy lat 90-tych ubiegA�ego wieku. Jeszcze jak istniaA�o Psycho, to dzieliliA�my salki. Potem Sonia odpuA�ciA�. JakoA� w ktA?rymA� tam roku XXI wieku, na jakiejA� imprezie, czy w innej sytuacji, rzuciA�em Sonii, A?e jak bA�dzie chciaA� zamieniA� kapcie na ciA�A?sze buty i znowu pohaA�asowaA�, to niech dzwoni. No i pod koniec 2016 roku zadzwoniA�, a ja sA�owa dotrzymaA�em. NagraliA�my materiaA� na split z Agathocles, ktA?ry to wA�aA�nie ujrzaA� A�wiatA�o dzienne dziA�ki Selfmadegod, a potem zaczA�liA�my graA� koncerty. Pierwszy siA� odbyA� na mini trasce promujA�cej bottomowA� a�zPsychofiliA�a�?. Taki test na wA�asnych A�mieciach. Logistycznie proste, bo przecieA? trzeciA� osobA� w Psycho jest Jasiu, z ktA?rym gram na co dzieA� w Bottom, a ktA?ry przecieA? waliA� w skA?ry teA? w ostatnim, przedagonalnym skA�adzie Psycho. WyszA�o chyba dobrze. Potem Obscene Extreme, koncert z Agathocles w Belgii i wspomniana traska z Herida Profunda, czyli koncerty w Polsce, Niemczech i Holandii. Wycieczka zajebista, bo to miA�e, mA�ode chA�opaki sA�a�� no za wyjA�tkiem JA�drasa (gitarzysta HP), bo moA?e miA�y, ale stary hahaha. A powaA?nieja�� bardzo dobrze byA�o. Wiadomo, A?e to byA�a wesoA�a wycieczka. TrochA� kilometrA?w byA�o do zrobienia, alea�� daliA�my rade. Nic szczegA?lnego, w sensie sensacyjnego siA� nie wydarzyA�o. Teraz czekamy na koncerty w 2018 roku, a tutaj juA? kilka zaplanowanych jest, zarA?wno w Polsce, jak i poza. A niea�� czekaja�� o jednej sytuacji mogA� opowiedzieA�. Na koncercie w Eindhoven, na bas wszedA� JA�dras z Heridy, ktA?ry nigdy A?adnej prA?by z nami nie zagraA�, a wiA�kszoA�A� materiaA�u sA�yszaA� dzieA� wczeA�niej na koncercie w Poznaniu hahaha. Nie pytaj, dlaczego tak siA� staA�o hahahaha. MogA� tylko powiedzieA�, A?e koA�czyA� razem z garami hahaha.

Czy myA�lisz, A?e grindcore w naszym kraju odbije siA� w przyszA�oA�ci czy raczej to juA? rA?wnia pochyA�a? Chyba juA? nie ma moA?liwoA�ci powrotu klimatu sprzed kilkunastu lat, kiedy to takie nazwy jak Squash Bowels, Parricide, Dead Infection, Neuropathia czy Ass To Mouth regularnie dewastowaA�y z gracjA� rodzime meliny. Nie widaA� obecnie zbyt wielu godnych ich zastA�pcA?w, a i sama liczba kapel decydujA�cych siA� na granie gxc nie nastraja optymistycznie.

Nie wiem, czy jestem odpowiednim adresatem tego pytania, ale skoro padA�oa�� Nie wiem teA?, czy moA?emy mA?wiA� o rA?wni pochyA�ej, bo przecieA? nigdy u nas nie byA�o takiego hypea��u, jak chociaA?by u naszych poA�udniowych sA�siadA?w. ZakA�adam, A?e masz na myA�li np. Grind Tour De Pologne chociaA?by. WeA? poprawkA�, A?e niekoniecznie wiele siA� zmieniA�o na scenie GC. DuA?o siA� zmieniA�o ogA?lnie w mentalnoA�ci szarego sA�uchacza muzyki. Internet zmieniA� wiele, ale temat juA? tak oczywisty, A?e nie ma co klepaA�. Ponadto, mam wraA?enie, A?e juA? pogrzebaA�eA� te kapele, a czA�A�A� przecieA? nadal oficjalnie istnieje hahahaa��, a i teA? mamy kilka reinkarnacji, takich jak Meat Spreader chociaA?by, w ktA?rym zebraA�a siA� biaA�ostocka A�mietanka towarzyska, czy np. Norylsk. MA�ode kapele teA? powstajA�, vide wrocA�awski Torched. ZakA�adam, A?e jak w koA�cu materiaA� siA� ukaA?e, to pozamiata. Ponadto, masz wspomnianA� wczeA�niej HeridA� ProfundA�. Nie sposA?b teA? nie wspomnieA� o Straight Hate i Nuclear Holocaust. Jasne, moA?e nie ma nikogo na miarA� wspomnianych, choA� czA�A�A� jest nowa, wiA�c trzeba daA� im czas, przy czym trzeba wziA�A� poprawkA�, A?e te nowsze kapele trafiajA� na inny czas, innA� a�zA�wiadomoA�A�a�?, inne otoczenie.

Mamy poczA�tek 2018 roku. Jakie pA�yty zrobiA�y w tym okresie na Tobie najwiA�ksze wraA?enie? Czy po wielu latach stycznoA�ci z muzykA�, jest ona dla Ciebie wciA�A? tak samo ekscytujA�ca jak toA� byA�o na poczA�tku? trial erection pack, trial erection pack, trial erection pack, trial erection pack, trial erection pack, trial erection pack, trial erection pack, trial erection pack.

O kurczea��. Pytanie trudne, bo byA�o tego trochA� w tym roku, przy czym czasu na sA�uchanie coraz mniej i teraz, podczas czytania rA?A?nych podsumowaA�, A�apiA� siA� na tym, A?e wielu pA�yt nie sA�yszaA�em, a sporej czA�A�ci nie daA�em teA? zbyt duA?o czasu. Z drugiej strony, skoro nie zaA?arA�o na poczA�tku, to moA?e szkoda czasua��? Skoro jednak miaA�bym wymieniA�, to najczA�A�ciej sA�uchane byA�y nowe pA�yty Mastodon, The Arson Project, Get The Shot, Benigted, Bowel Fuck, , Krigblast, Cannibal Corpse, Dying Fetus, Phobia, epka Expulsion, Dyscarnate, Mutoid Man, Obituary, Redemptor, Power Trip, Pestifera�� siA� jednak trochA� uzbieraA�o.

W jednym z ostatnich wywiadA?w wspomniaA�eA�, A?e we wczeA�niejszych latach wiA�cej graliA�cie na imprezach hc/punkowych, jednak w pewnym momencie scena ta straciA�a zainteresowanie Waszym zespoA�em. Da siA� wyczytaA� miA�dzy wierszami, A?e powA?d tego stanu rzeczy odbieracie jako kuriozum. Co byA�o wiA�c tego przyczynA�?

MoA?e nie kuriozum, ale powA?d byA� tak gA�upi, A?e mi rA�ce opadA�y, jak siA� juA? dowiedziaA�em, o co chodzi. Za duA?o plotek, za duA?o gA�upich a�zdecydentA?wa�?, zbyt wiele niedomA?wieA�, a wystarczyA�o pomyA�leA�, albo zapytaA� o pewne kwestie. Nie ma co wracaA�. Sytuacja wyglA�da juA? na normalnA�. Koncerty siA� pojawiA�y. W czerwcu 2018 gramy na punkowym feA�cie. ByA�o, minA�A�o. BA�dzie lepiej.

Jak oceniasz obecny klimat polityczny w naszym kraju? Asledzisz go na bieA?A�co czy raczej starasz siA� od tego odcinaA�?

Z racji pracy zawodowej muszA�, aczkolwiek bardziej interesuje mnie, jak ta polityka wpA�ywa na gospodarkA� oraz na postrzeganie jej przez zagranicA�, A?e tak napiszA�. Nie ma wiA�c moA?liwoA�ci odciA�cia, aczkolwiek staram siA� pomijaA� kwestie, ktA?rych nie potrzebujA� w pracy, oraz te, ktA?re majA� mniejszy wpA�yw na moje A?ycie. Niestety, w sytuacji obecnej, nie ma ich za duA?o kurwa maA� hahaha.

Czy wA�rA?d Twoich znajomych dyskutujA�cych o polityce zauwaA?asz zacietrzewienie wynikajA�ce z podziaA�u na prawicA� i lewicA�? Jak odbierasz to powszechne sortowanie ludzi i przypinanie rA?A?nego rodzaju pogardliwych A�atek – niewaA?ne czy komuchA?w, lewakA?w, ruskich agentA?w czy ograniczonych katozjebA?w, pisiorA?w i faszystA?w? Zjawisko to pojawia siA� po obu stronach barykady i choA� raczej trzymam siA� od niego jak najbardziej z boku, to od dA�ugiego czasu mnie ono zastanawia, bo pojawia siA� nawet w rozmowach towarzyskich. Czemu to Twoim zdaniem sA�uA?y i jakie cele przyA�wiecajA� ludziom, ktA?rzy w ten sposA?b siA� do siebie odnoszA�? Czy nie jest tak, A?e czarno-biaA�e postrzeganie A�wiata jest po prostu prostsze i dlatego wiA�kszoA�A� ludzi pada tego ofiarA�?

No pewnie, A?e tak jest. WziA�A� poprawkA� jeszcze naleA?y na tych, ktA?rym zaleA?y, aby tak A�wiat byA� postrzegany. Przy takim podziale, gdzie nie ma ludzi a�zszarycha�?, proA�ciej jest nimi manipulowaA�, bo tylko trzeba okieA�znaA� a�zdwa kolorya�?. Poza tym, proA�ciej jednych nastawiA� agresywnie przeciwko drugim. WA�rA?d znajomych przewaA?a zdecydowanie a�zczerA�a�?, jeA�li mogA� wybraA� kolor moich znajomych, choA� teA? wielu a�zszarycha�? jest. Staram siA� nie otaczaA� ludA?mi, przy ktA?rych nA?A? siA� w kieszeni otwiera haha. OczywiA�cie, kaA?demu dajA� szansA�, ale jeA�li widzA�, A?e trafiam na beton, to nie zamierzam go kruszyA�. Od lat wychodzA� z zaA�oA?enie, A?e ignorancja jest lepsza i zdrowsza, niA? zacietrzewienie.

Jak Twoim zdaniem, w kontekA�cie wspomnianego wczeA�niej tak popularnego frywolnego obrzucania gA?wnem, kondycja wolnoA�ci sA�owa i wolnoA�ci artystycznej? Z jednej strony mamy to caA�e polityczne bagienko, ktA?re niejako daje przyzwolenie na mieszanie siA� nawzajem z bA�otem za poglA�dy i napuszcza ludzi na siebie, a z drugiej tA� moralizatorskA� gorliwoA�A� i A�wiA�tojebliwoA�A�, przez ktA?rA� marnuje siA� pieniA�dze podatnikA?w, aby badaA� czy przypadkiem wizerunek godA�a nie zostaA� sprofanowany przez grafika albo jako dowA?d na winA� oskarA?onego rapera podaje siA� jego teksty, w ktA?rych nawija o tym, A?e ktoA� siA� rozjebaA� na psach. TrochA� nie potrafiA� siA� w tym czasem odnaleA?A�.

Nie znam przypadku tego rapera, wiA�c nie wiem, o czym mA?wisz (wkurwiony dzieciak witam konsumenta – przyp. K.). Przypadek Behemotha oczywiA�cie juA? tak. Odpowiem moA?e tak. Nie ma czegoA� takiego, jak granica w sztuce, i jak cenzura w sztuce. Nie ma i byA� nie moA?e. JeA�li by siA� daA�o, to powinno siA� jej prawnie zakazaA�. I nie ma czegoA� takiego, jak uczucia religijne itp. To abstrakcja. Poza tym, sztuka ma prawo uraA?aA�, zniesmaczaA�, zohydzaA� itp. W niej wA�aA�nie, w sztuce, jest na to miejsce. To co siA� teraz dzieje, jest paranojA�, politycznA� paranojA�, jednakA?e trzeba teA? zauwaA?yA�, A?e sA�dy jeszcze potrafiA� a�zmyA�leA�a�?. CzA�sto jest duA?o szumu, a koA�czy siA�a��CiszA�, albo uniewinnieniem. Nic siA� nie dzieje. Ok, biorA� poprawkA� na to, iA? kto wie, czy obecnie panujA�ca wA�adza nie rozpoczyna wA�aA�nie okresu, w ktA?rym szum nie skoA�czy siA� ciszA�, ale z drugiej strony wiem, A?e Polacy jednak bardzo ceniA� sobie to, co odzyskali w 1989 roku i wydaje mi siA�, A?e jednak w pewnym momencie nastA�pi opA?r. Byle staA�o siA� to przy urnach wyborczych, a nie na ulicy.

WrA?A�my do przyjemniejszych tematA?w. Z tego, co widziaA�em na fotach, ktA?re wrzucasz od czasu do czasu, konsekwentnie powiA�kszasz swojA� kolekcjA� CD. Czy jednak caA�y czas korzystasz z tego formatu? Z pewnoA�ciA� rA?wnieA? uA?ywasz formatA?w cyfrowych. Jak byA� je porA?wnaA� i jakie znaczenie ma dla Ciebie fizyczny noA�nik? Co z taA�mami i winylami? Masz rA?wnieA? i do nich sentyment?

CaA�y czas tylko cd. FormatA?w cyfrowych prawie w ogA?le. Okazjonalnie. Jak tylko coA� mi siA� podoba i jest do zdobycia wzglA�dnie prosto, to staram siA� kupiA�. Od jakiegoA� czasu korzystam teA? z discogs, wiA�c ze zdobyciem danego materiaA�u jest proA�ciej, ale pytanie, po jakich kosztach. Czasem koszty transportu powodujA�, A?e czekam na lepszA� okazjA�. A jakie znaczenie? Ja muszA� mieA� caA�oA�A�, a nie jakieA� pliczki. Ja lubiA� a�ztrzymaA� w rA�kach muzykA�a�?. WkA�adka, wszelka treA�A� na nich zawarta, wyglA�d samego cd. Mam fioA�a na punkcie pozdrowieA� hahaha. ZaczA�A�o siA� dawno temu od kaset, wiadomo. Czcionka czasem ledwo widoczna, ale trzeba byA�o dokA�adnie przejrzeA�. Tam teA? szukaA�o siA� innych kapel haha. JakoA� przez to wracam do tych starych czasA?w. Jak weA?miesz ktA?rykolwiek materiaA� Bottom do rA�ki, to znajdziesz tam rA?wnieA? rozbudowane pozdrowienia. A jak na pA�ycie nie ma, albo sA� bardzo zdawkowe, to jestem rozczarowany haha. To wszystko ma dla mnie znaczenie. Spora czA�A�A� ludzi ma na to wywalone, ale jest teA? spora, ktA?ra jednak zwraca na to uwagA�. Kaset nie ruszam, a to, A?e teraz jest jakiA� durny renesans pominA� milczeniem. Jak wiem, A?e nakA�ady sA� maA�e i bardziej chodzi o a�zbajera�?, ale nie widzA� w tym logiki (choA� czA�A�A� ludzi juA? nie widzi w cd). Winylea�� no tutaj strasznie walczA� ze sobA�. PA?ki co, omijam szerokim A�ukiem, bo zakA�adam, A?e poszedA�bym z torbami, gdybym siA� wkrA�ciA�, aczkolwiek coraz czA�A�ciej rozwaA?am, A?e moA?e tylko te tytuA�y najwaA?niejsze, najlepsze, kultowea�� hahaha. No jest bA?l. Najgorsze jest to, A?e materiaA� Psycho wyjdzie teA? na winylu, a wtedy pierwszy pojawi siA� w kolekcjia�� no i siA� moA?e zaczA�A� haha.

No i na koniec- czego byA� sobie A?yczyA� w nadchodzA�cym 2018? Czy przyszA�oA�A� Bottom na nastA�pny rok zapowiada siA� pomyA�lnie?

ZdrA?wka przede wszystkim. NajwaA?niejsze. Reszta do pochytania. A przyszA�oA�A� Bottom?? Wiemy, co przed nami w nadchodzA�cych miesiA�cach. Co dalej? Zobaczymy. Czy bA�dzie pomyA�lnie, to siA� okaA?e. Na pewno chcielibyA�my dotrzeA� z koncertami tam, gdzie Nas jeszcze nie byA�o i wolno zaczynamy to realizowaA�. Plany coraz ciekawsze. Fajnie byA�oby zajrzeA� do np. TrA?jmiasta, BiaA�egostoku, bo tam nas jeszcze nie byA�o, a czy siA� udaa�� TrochA� czasu jeszcze jest.
DziA�ki Kwiecio za pytania, a i za mnogoA�A� pytaA� w jednym haha. Pozdrowionka!

foto: RafaA� Kotylak, youtube.com, materiaA�y prasowe


NO COMMENTS

Leave a Reply