Bottom „Psychofilia” [CD 2017]


Pod koniec kwietnia Wojtek z Deformeathing Prod. wydaA� kolejny materiaA� chA�opakA?w z Bottom. OdnoszA� wraA?enie, A?e pomimo bardzo dA�ugiego staA?u na scenie (22 lata!) nadal pozostaje zespoA�em z gA�A�bokiego podziemia, a sporo osA?b za sprawA� „Psychofilii” zetknie siA� z tA� nazwA� po raz pierwszy. Nie wiem w czym upatrywaA� przyczyn tego stanu rzeczy – moA?e to byA� po prostu pech, a moA?e bardzo eklektyczny charakter wykonywanej przez Bottom muzyki nie jest w stanie do koA�ca przekonaA� ani hardcore`owcA?w, ani metalowcA?w. Po przesA�uchaniu nowej pA�yty jednakA�upatrujA� najwiA�ksze szanse dotarcia do serc grindcore`owcA?w.

Tak jak wspomniaA�em, Bottom zawsze poruszaA� siA� na pograniczuA�hardcore/metalA�i osobiA�cie ciA�A?ko mi byA�o okreA�liA� przewaA?ajA�ce proporcje. W przypadku najnowszej pA�yty mam z tym jeszcze wiA�kszy problem, bo w chwili obecnej w muzyce bay viagra uk, bay viagra uk, bay viagra uk, bay viagra uk, bay viagra uk, bay viagra uk, bay viagra uk, bay viagra uk. Bottom najwiA�cej sA�yszA� wpA�ywA?w grindcore`a. Najprawdopodobniej jednak sam sobie ten problem tworzA�, bo wA�aA�ciwie nie jest tu potrzebne dookreA�lanie zawartoA�ci cukru w cukrze. NajwaA?niejsze, A?e twA?rczoA�A�A�formacji ewoluuje w dobrA� stronA�. Po raz kolejny mamy do czynienia z zawodowo wyciosanymi riffami, ktA?re A�amiA� ciekawe rozwiA�zania rytmiczne za sprawA� bardzo dobrze wykrA�conej sekcji. W odniesieniu do poprzednich materiaA�A?w zespoA�u, na „Psychofilii” o wiele wiA�cej jest fragmentA?w blastowanych, przez co album po prostu sprawia wraA?enie bardzo szybkiego i dynamicznego. Jednak i pod tym kA�tem jest tu spore zrA?A?nicowanie, poniewaA? uA�wiadczyA� moA?emy tu sporo zwolnieA�, a nawet kawaA�ki ktA?re nazwaA�bym stonowanymi na tle reszty (np. brzmiA�cy jak wyjA�ty z ktA?rejA� pA�yty Nasum czy Rotten Sound „Memorabilis”). Same tempa opierajA� siA� na wielu „biegach”, a ich zmiany pojawiajA� siA� z duA?A� czA�stotliwoA�ciA�. OczywiA�cie wszystko to naleA?y zapisaA� in plus, bo w zwiA�zku ze zwartymi strukturami kawaA�kA?w nic siA� nie dA�uA?y, a epizody dA?wiA�kowe koA�czA� siA� dokA�adnie tam, gdzie majA� siA� skoA�czyA�. Brzmieniowo dorzuciA�bym wiA�cej „gnoju”, ale i tak jest git.

Wokalnie teA? siA� tu sporo dzieje – nadal na wierzch wysuwa siA� charakterystyczny wokal Gigola, ktA?rego barwa od dawien dawna przypomina mi nieodparcie Astka z Frontside, a wtA?ruje mu Ojciec znany m.in. z Ojca Dyktatora czy Fetora. Jego partie z kolei opierajA� siA� gA�A?wnie na wysokich skrzekach, choA� przydarzajA� siA� teA? growle, a i nawetA�gdzieniegdzie przypomina mu siA� jak przyA�winiaczyA� tu i A?wdzie („Lunatycy”).

Od poczA�tku historii Bottom ich twA?rczoA�ci towarzyszA� teksty w rodzimym jA�zyku. Jest to caA�kiem sA�uszny kierunek, choA� wydaje mi siA�, A?e potencjaA� z nim zwiA�zany nie zostaje do koA�ca przezA�zespA?A� wykorzystany. Mam na myA�li to, A?e teksty sA� dobrane i osadzone w sposA?b, ktA?ry nie wpA�ywa dodatnio na chwytliwoA�A� kawaA�kA?w, a pozostaje w tym zakresie bardziej wartoA�ciA� neutralnA�. Podejrzewam, A?e daA�oby siA� to tak ogarnA�A�, A?eby pewne frazy tekstA?w lepiej zapadaA�y w pamiA�A�, bo generalnie teksty nie sA� artykuA�owane w sposA?b niezrozumiaA�y, choA� zdajA� sobie teA? sprawA�, A?e rozplanowanie lirykA?w w naszym jA�zyku nie jest takie proste.

ReasumujA�c, „Psychofilia” Bottom to najlepszy materiaA� w dorobku tego zespoA�u i jak najbardziej warto po niego siA�gnA�A�. ZespA?A� poszedA� na nim w kierunku grindcore`a, co jak najbardziej wyszA�o mu na dobre. Wydaje siA�, A?e chA�opaki siA� w tym nurcie bardzo dobrze czujA�, natomiast samej muzie doA�adowaA� onA�zakres dynamiki i agresji, a takA?e podrasowaA� charakter kapeli.

Bottom:A�https://www.facebook.com/Bottom1995/

Deformeathing Prod.: https://deformeathing.com

 

 


NO COMMENTS

Leave a Reply