Breakdown Of Sanity [penis w ksiAi??dze rekordA?w Guinessa]


Breakdown Of Sanity to caAi??kiem utalentowane muzykanty z krainy sera, zegarkA?w i bankA?w. ZetknAi??Ai??em siAi?? z nimi juA? dobre parAi?? lat temu przy okazji pAi??yty „Mirrors”, ktA?ra stylistycznie oscylowaAi??a w klimatach zbliA?onych do starszych dokonaAi?? Parkway Drive. PA?A?niej trochAi?? straciAi??em ich z zasiAi??gu wzroku i w zwiAi??zku z koncertem, ktA?ry zespA?Ai?? ten zagra niebawem w Poznaniu zapoznaAi??em siAi?? dogAi??Ai??bniej z ich ostatniAi?? pAi??ytAi?? „Perception”. PAi??yta jak najbardziej godna rekomendacji, a sam zespA?Ai?? jednym z lepszych, jakie w tym gatunku funkcjonujAi?? w Europie. O tym i o tamtym udaAi??o siAi?? pogadaAi?? z imAi?? Christopherem, ktA?ry w Breakdown Of Sanity zajmuje siAi?? wiosAi??owaniem i Ai??mieszkowaniem. Ai??

Jaka byAi??a Twoja pierwsza myAi??l, kiedy obudziAi??eAi?? siAi?? dziAi?? rano? buy accutane 5 mg online usa, buy accutane 5 mg online usa, buy accutane 5 mg online usa, buy accutane 5 mg online usa, buy accutane 5 mg online usa, buy accutane 5 mg online usa.

BOS / Chris: Nie jestem nawet pewien, czy mA?j mA?zg jest w stanie myAi??leAi?? rano xD. PotrzebujAi?? duA?o czasu, aby siAi?? ogarnAi??Ai?? i zaczAi??Ai?? normalnie funkcjonowaAi??, ale chyba byAi??o to coAi?? w stylu „kurwa, czy mam wystarczajAi??co duA?o czasu, aby zAi??apaAi?? pociAi??g do pracy?!” :D

Wasz ostatni album nosi nazwAi?? „Perception”. Co moA?esz powiedzieAi?? o odzewie, jaki otrzymujecie do tej pory? Czy jesteAi?? w peAi??ni zadowolony z tego nagrania?

Tak, odzew na „Perception” byAi?? po prostu Ai??wietny! MieliAi??my tak bardzo pozytywne opinie na temat tego albumu, A?e nie mogliAi??my byAi?? bardziej zadowoleni! Ale to rA?wnieA? utrzymuje poziom wysokiej presji w stosunku do albumu, ktA?ry bAi??dzie nastAi??pny…

Jakie sAi?? obecnie Twoje ulubione utwory z „Perception”?

Jest to chyba „Crumble” i „The Gift”.

WziAi??liAi??cie udziaAi?? w doAi??Ai?? duA?ej trasie Impericon Progression. Jakie wraA?enia temu towarzyszyAi??y? Czy czuAi??eAi?? tremAi?? grajAi??c przed publicznoAi??ciAi?? wiAi??kszAi?? niA? zwykle? Z ktA?rym zespoAi??em, ktA?ry towarzyszyAi?? Wam na tej trasie mieliAi??cie najlepszy kontakt?

Ten wyjazdAi??byAi?? morderczy! NaprawdAi?? wspaniale spAi??dziliAi??my czas na tej trasie, a towarzystwo z innych zespoAi??A?w byAi??o potAi??A?ne! MyAi??lAi??, A?e sama duA?a publicznoAi??Ai?? nie sprawiAi??a, A?e byliAi??my bardziej podenerwowani. Bardziej trasa sama w sobie, bo wszyscy normalnie pracujemy w ciAi??gu dnia i traktujemy to jako hobby. Inne zespoAi??y robiAi?? to niemal caAi??y rok i dla nich jeA?dA?enie w trasy jest normalnAi?? rzeczAi??. ZajAi??Ai??o nam wiAi??c trochAi?? czasu, aby zaaklimatyzowaAi?? siAi?? do tour-A?ycia, ale inne zespoAi??y zachowywaAi??y siAi?? Ai??wietnie w stosunku do nas, wiAi??c nerwowoAi??Ai?? doAi??Ai?? szybko zniknAi??Ai??a. Najlepszy kontakt mieliAi??my chyba z Caliban, takA?e dlatego, A?e dzieliliAi??my Nightlinera z nimi i sAi?? to naprawdAi?? Ai??wietne i zabawne chAi??opaki :).

JesteAi??cie doAi??Ai?? rozpoznawalnym zespoAi??em na scenie metalcore. Czy udaje siAi?? wam, w odniesieniu do tego, zaoszczAi??dziAi?? trochAi?? pieniAi??dzy z koncertA?w, merchu, sprzedaA?y pAi??yt? Albo przynajmniej caAi??a dziaAi??alnoAi??Ai?? wychodzi Wam na zero?

Nie udaje siAi?? zarobiAi?? w ten sposA?b w ogA?le, haha! Do roku wstecz nie mieliAi??my na tym A?adnych pieniAi??dzy. Teraz to siAi?? opAi??aca bardziej, ale przede wszystkim dziAi??ki sprzedaA?y CD i merchandise, poniewaA? kiedy jeA?dzisz na koncerty vanem, to wtedy wiAi??kszoAi??Ai?? idzie na koszty wynajAi??cia samochodu, paliwa, hoteli, jedzenia i tak dalej. Ale w wiAi??kszoAi??ci przypadkA?w pieniAi??dze, ktA?re zainwestowaliAi??my zwracajAi?? siAi??, czasem nawet w nadwyA?ce. I to jest ok dla nas ;)

BiorAi??c pod uwagAi?? odzew na Wasze dokonania, jak oceniasz obecnAi?? popularnoAi??Ai?? metalcore`a?

CA?A?, myAi??lAi??, A?e metalcore jest w tej chwili bardziej popularny niA? kiedykolwiek (choAi?? zaleA?y to od definicji terminu „metalcore” … Nie jestem zbyt dobry w tym :)). WidzAi??c zespoAi??y jak Parkway Drive, Bring Me The Horizon, August Burns Red etc., ich przedostanie siAi?? do „normalnych” rankingA?w muzyczny oraz sukcesy, ktA?re odnoszAi?? poza granicami metalu pokazujAi??, A?e uznanie wobec tej sceny staje siAi?? coraz wiAi??ksze i wiAi??ksze. Ale oceniajAi??c to tylko na podstawie feedbacku na naszAi?? dziaAi??alnoAi??Ai?? jest to doAi??Ai?? trudne. Przynajmniej to pokazuje nam, A?e ludzie lubiAi?? naszAi?? muzykAi?? i tylko to siAi?? liczy dla mnie – nieistotna jest dla mnie kondycja sceny ^^.

Czy macie w swoim rodzinnym mieAi??cie wielu zagorzaAi??ych fanA?w Breakdown Of Sanity? Czy zdarza ci siAi?? wyjAi??Ai?? na ulicAi?? i zobaczyAi?? osobAi?? w koszulce swojego zespoAi??u?

Tak, istnieje tutaj kilku die hard fanA?w tutaj, przynajmniej „tutaj” i zdarza siAi?? czasem, A?e widzAi?? ludzi chodzAi??cych w t-shirtach lub bluzach BOS, co wywoAi??uje u mnie uAi??miech za kaA?dym razem :). Ale to nie jest aA? tak entuzjastyczne jak wtedy, gdy jedziemy na jakiAi?? koncert za granicAi??.

buy prescriptions online review, buy prescriptions online review, buy prescriptions online review, buy prescriptions online review, buy prescriptions online review, buy prescriptions online review, buy prescriptions online review, buy prescriptions online review. Wasze teksty dotykajAi?? miAi??dzy innymi podatnoAi??ci wspA?Ai??czesnego spoAi??eczeAi??stwa na trendy kreowane przez media. Jak myAi??lisz, na ile w dzisiejszych czasach ludzie opierajAi?? siAi?? o wpAi??ywy z zewnAi??trz? Czy nie odnosisz wraA?enia, A?e stopniowo wypierajAi?? i zastAi??pujAi?? one niezaleA?ne myAi??lenie oraz zdolnoAi??Ai?? krytycznego postrzegania rzeczywistoAi??ci?

Na pewno! MyAi??lAi??, A?e na wiAi??kszoAi??Ai?? ludzi wpAi??ywajAi?? przede wszystkim media. SAi?? one wszechobecne, a ludzie sAi?? od nich naprawdAi?? uzaleA?nieni, od kiedy kaA?dy ma smartfona. Bycie krytycznym nie jest wygodne, dlatego myAi??lAi??, A?e wiAi??kszoAi??Ai?? ludzi lubi iAi??Ai?? na Ai??atwiznAi?? i formuje swoje opinie na podstawie tego, co myAi??lAi?? wszyscy i to tak naprawdAi?? je tworzy. Chodzi o rozrywkAi??, nie o fakty. To naprawdAi?? niepokojAi??ce.

Zastanawiacie siAi?? rA?wnieA? w swoich tekstach na temat tego, czym jest tak naprawdAi?? Ai??wiat, w ktA?rym A?yjemy, przywoAi??ujecie konstrukt Boga, ale dopuszczacie rA?wnieA? moA?liwoAi??Ai??, A?e porzAi??dek kosmiczny moA?e wynikaAi?? z czegoAi?? innego. Jakie sAi?? twoje osobiste poglAi??dy na ten temat? Na ile odkrycia nauki, kosmos i kwestie metafizyczne wpAi??ywajAi?? na TwojAi?? percepcjAi?? Ai??wiata?

Wszyscy jesteAi??my mniej lub bardziej religijni z uwzglAi??dnieniem zdrowego rozsAi??dku. OsobiAi??cie nie lubiAi?? religii, jakie znamy, nauka jest dla mnie o wiele bardziej waA?na! Ale tego jest tak duA?o, A?e nadal nie wiemy zbyt wiele i jest masa tematA?w, ktA?re nie zostaAi??y jeszcze odkryte przez naukAi??. PowiedzieAi??, A?e nic w tym nie ma, patrzAi??c na szerszyAi??kontekst byAi??oby aroganckie, bo faktem jest, A?e po prostu nie wiemy. Nie da siAi?? tego stuprocentowo udowodniAi?? w A?adnAi?? ze stron. PojAi??cie „boga” moA?e oznaczaAi?? wszystko. Nie zrozumcie mnie jednak A?le odnoAi??nie religii. SAi?? ludzie, ktA?rzy mogAi?? duA?o skorzystaAi?? duA?o w zwiAi??zku z „duchowymi” sprawami. DopA?ki religia nie wpAi??ywa negatywnie na osobAi?? w jego zachowaniu lub na innych ludzi, to nie mam z tym problemu! ^^ Tak dAi??ugo, jak ludzie mogAi?? A?yAi?? razem i szanowaAi?? siebie nawzajem bez wzglAi??du na to, w jakiego boga wierzAi??, wtedy wszystko jest ok. Ale nie ma zbyt wielu ludzi, ktA?rzy sAi?? do tego zdolni…

Szwajcaria sAi??ynie z wyjAi??tkowej polityki obronnej. KaA?dy z was byAi?? zobowiAi??zany do odbycia szkolenia wojskowego? Czy duA?o ludzi w Szwajcarii posiada broAi?? w domu?

No tak, rzeczywiAi??cie trzeba iAi??Ai?? do wojska, ale istnieje wiele sposobA?w, aby tego uniknAi??Ai??. ByAi??em tam i w zaleA?noAi??ci od przydzielonej funkcji masz broAi?? lub nie (chyba, A?e powiesz, A?e chcesz sAi??uA?yAi?? bez broni). BroAi?? jest albo przechowywana w domu albo w budynkach wojskowych magazynA?w. WAi??aAi??ciwie nie wiem, ile broni moA?e byAi?? w domach SzwajcarA?w… MyAi??lAi?? jednak, A?e zapewne zbyt wiele ^^.

Jak oceniasz poziom polityki w swoim kraju? Wydaje siAi??, A?e Szwajcaria jest doAi??Ai?? dobrze zarzAi??dzana. W Polsce politycy sAi?? postrzegani gAi??A?wnie jako sprzedajne dziwki, istnieje wiele podziaAi??A?w – przede wszystkim widoczna jest ciAi??gAi??a walka pomiAi??dzy stronAi?? prawAi?? i lewAi??, ktA?rym ciAi??A?ko kiedykolwiek znaleA?Ai?? kompromis. Polityka jest rA?wnieA? A?rA?dAi??em frustracji spoAi??ecznej. Jak jest z tym w Szwajcarii?

Haha, sprzedajne dziwki brzmiAi?? bardzo dobrze xD. Szwajcaria zapewne wydaje siAi?? taka na zewnAi??trz i zapewne jest nieco lepiej zarzAi??dzana niA? inne kraje, ale tutaj teA? jest taka sama, ciAi??gAi??a walka pomiAi??dzy prawicAi?? i lewicAi??, a kompromisy sAi?? bardzo rzadkie! Mam wraA?enie, A?e polityka nie polega na poszukiwaniu rozwiAi??zaAi?? dla ludzi, tylko dla samych politykA?w i tego, kto zostanie wybrany ponownie. Ale tak naprawdAi?? nienawidzAi?? polityki, wiAi??c porozmawiajmy moA?e o jakichAi?? riffach, zbyt gAi??oAi??nych perkusistach lub niedosAi??yszAi??cych nagAi??oAi??nieniowcach? haha

Nie rA?bmy im reklamy ;). GdybyAi?? miaAi?? do koAi??ca A?ycia nosiAi?? koszulkAi??, na ktA?rej jest jedno sAi??owo, jakie byAi?? wybraAi???

Haha o cholera! MA?gAi??bym jAi?? wypraAi?? od czasu do czasu? xD Chyba po prostu sAi??owo „muzyka”, bo to gA?wno prowadzi przez wszystko, bez wzglAi??du na to, jaki jest jej gatunek! Muzyka jest po prostu super i to chyba jedyna rzecz, ktA?ra przetrwa wszystko!

DziAi??ki za wywiad :) Co chciaAi??byAi?? dodaAi?? na zakoAi??czenie tego wywiadu? over the counter erectile, over the counter erectile, over the counter erectile, over the counter erectile, over the counter erectile, over the counter erectile.

CA?A?, dziAi??kujAi??! MoA?e powinienem dodaAi?? jakiAi?? kawaAi?? po tych kilku powaA?nych tematach… Nie … A moA?e? … Ok – mA?j penis byAi?? w ksiAi??dze rekordA?w Guinessa …. DopA?ki nie wyrzucili mnie z ksiAi??garni xD (rozjebaAi?? haha – przyp. Kwiecio)


Od zawsze na zawsze, eleganckie zachowanie. A nie w chuja granie, zyski równo rozliczane. Przekaz hula, dobra morda kuma, kto nie kuma no to rura.

NO COMMENTS

Leave a Reply