Creeping [inspiracja nienawiAi??ci do Ai??wiata]


Creeping to formacja z Nowej Zelandii, ktA?ra wykonuje bardzo interesujAi??cy, posAi??pny doom/black. Dodatkowym magnesem, ktA?ry sprawiAi?? A?e zainteresowaAi??em siAi?? tym zespoAi??em byAi?? fakt, A?e na perkusji udziela siAi?? w niej byAi??y wokalista fantastycznego Ulcerate. ZespA?Ai?? promuje obecnie swojAi?? nowAi?? pAi??ytAi?? zatytuAi??owanAi?? „Revenant”, a mi siAi?? udaAi??o korespondencyjnie wymieniAi?? kilka zdaAi?? z jego basistAi?? i wokalistAi??, Marco Pavlovicem, ktA?ry chociaA? byAi?? maksymalnie lakoniczny i kluczyAi?? w niektA?rych odpowiedziach, to zdoAi??aAi?? coAi?? tam z siebie wykrzesaAi??. Ai??Ai??

heart condition symptoms, heart condition symptoms, heart condition symptoms, heart condition symptoms, heart condition symptoms, heart condition symptoms. Jakie sAi?? ogA?lne reakcje na „Revenant” do tej pory? viagra where to buy viagra, viagra where to buy viagra, viagra where to buy viagra, viagra where to buy viagra, viagra where to buy viagra, viagra where to buy viagra meloxicam 7.5 purchase, meloxicam 7.5 purchase, meloxicam 7.5 purchase, meloxicam 7.5 purchase, meloxicam 7.5 purchase, meloxicam 7.5 purchase. , viagra where to buy viagra, viagra where to buy viagra.

Aswietne! Recenzje i reakcje byAi??y na ogA?Ai?? pozytywne, wiAi??c moA?na powiedzieAi?? A?e dotarliAi??my do tych, ktA?rzy byli naszymi adresatami. CzujAi??, A?e Iron Bonehead i Daemon Worship Prod jako nasi poAi??rednicy bardzo pomogli w dotarciu do wAi??aAi??ciwych serc.

Wasz perkusista graAi?? w swego czasu w Ulcerate. Dlaczego juA? nie gra w tym zespole? Jakie stosunki Ai??Ai??czAi?? was z tAi?? formacjAi???

Wallace byAi?? wokalistAi?? Ulcerate na ich dwA?ch EP-ek – ich drogi siAi?? rozeszAi??y niemal dokAi??adnie dziesiAi??Ai?? lat temu i nawet nie pamiAi??tam dlaczego. Creeping i Ulcerate zawsze trzymaAi??y siAi?? doAi??Ai?? blisko choAi?? – ich perkusista Jamie Saint Merat jest zaangaA?owany w bardzo duA?o rzeczy zwiAi??zanych z naszych zespoAi??em (przyczyniAi?? siAi?? do powstania „Revenant” zarA?wno w zakresie jego produkkcji, jak i projektA?w graficznych).

Czy istnieje szansa, A?e ai??i??ai??i??dotrzecie ze swojAi?? muzykAi?? do Europy na jakieAi?? koncerty?

Bardzo byAi??my siAi?? ucieszyli moA?liwoAi??ciAi?? zwiedzenia mrocznych krypt tego kontynentu, ale niestety nie jest to moA?liwe.

Wasza muzyka osadzona jest w niespokojnych i mrocznych tonach. Jakie emocje chcecie wywoAi??aAi?? u sAi??uchaczy swojAi?? muzykAi???

DokAi??adamy wszelkich staraAi??, aby emitowaAi?? poczucie strachu i ponuroAi??Ai??. Chcemy jednoczeAi??nie, aby sAi??uchacz czuAi?? to samo. ChcielibyAi??my, aby sAi??uchacz czuAi?? siAi?? w taki sposA?b, jakby ciemna chmura zawisAi??a nad jego gAi??owAi??, wywoAi??aAi?? w nim poczucie strachu i rozpaczy. Aby poczuAi?? siAi?? trochAi?? jak nawiedzony. Chcemy inspirowaAi?? nienawiAi??Ai?? do Ai??wiata.

Ai??CzyAi??muzyka CreepingAi??jest dokAi??adnie przemyAi??lana i wykalkulowana, a moA?e bardziej jest efektemAi??improwizacji?

Atmosfera, jakAi?? chcemy stworzyAi?? stoi zawsze przed wszystkimi innymi aspektami i budujemy nasze piosenki wokA?Ai?? tego. Kompozycje muszAi?? teA? byAi?? przemyAi??lane, prA?bujemy osiAi??gnAi??Ai?? w tym wszystkim kompromis. Muzyka na „Revenant” zostaAi??a napisana gAi??A?wnie przez Blomfielda z pewnAi?? pomocAi?? Wallace`a, a potem wszyscy troje dopracowaliAi??my te kawaAi??ki do ich najbardziej negatywnych postaci.

W jakim stopniu tytuAi?? pAi??yty odzwierciedla muzycznAi?? i lirycznAi?? zawartoAi??Ai?? albumu?

TytuAi?? zostaAi?? wymyAi??lony juA? na poczAi??tku caAi??ego procesu, kiedy mieliAi??my szkielety dwA?ch piosenek. Zatem reszta pAi??yty zostaAi??a napisana ze Ai??wiadomoAi??ciAi?? tego tytuAi??u, celowo lub przypadkowo. MogAi?? zdecydowanie potwierdziAi??, A?e tytuAi?? byAi?? ogromny czynnikiem dla wszystkich lirycznych tematA?w.

Dlaczego nieszczAi??Ai??cie i Ai??mierAi?? sAi?? najbardziej inspirujAi??cymi tematami dla Ciebie do tworzenia tekstA?w?

Nie mam pojAi??cia. To po prostu przychodzi naturalnie.

Czy duA?o myAi??lisz o Ai??mierci? Z tego, co wiem, pojAi??cie nekromancji nie jest Ci obce… Czy wierzysz w A?ycie po Ai??mierci?

Zawsze zastanawiaAi??em siAi?? nad Ai??mierciAi?? i A?yciem pozagrobowym. Idee na temat tych tematA?w zawsze znajdowaAi??y uzewnAi??trznienie w caAi??ej mojej twA?rczoAi??ci; czy to smutek pogrzebowy, czy mroczne sztuki nekromancji, lub po prostu to co kryje siAi?? za powiedzeniem „memento mori”.

Czy mocno siedzisz w okultyzmie? W jakim stopniu ta tematyka moA?e byAi?? interesujAi??ca z racjonalnego punktu widzenia?

To zaleA?y od definicji sAi??owa „racjonalny”…

Jakie inne formy artystycznej ekspresji poza muzykAi?? mogAi?? CiAi?? zainteresowaAi???

WiAi??kszoAi??Ai?? form, naprawdAi??, jeAi??li sAi?? dobrze podane. SzczegA?lnie lubiAi?? elokwentnAi?? literaturAi?? i dobrze wykonane sztuki wizualne. Ale zgodnie z oczekiwaniami, mam gust, ktA?ry sAi??ania siAi?? ku rzeczom tajemniczym i makabrycznym.

Jakie Twoim zdaniem sAi?? najwiAi??ksze problemy na dzisiejszej scenie metalowej?

Szczerze mA?wiAi??c juA? od dawna nie mam zbyt wiele wspA?lnego z ogA?lnAi?? scenAi?? metalowAi??. Jestem zwiAi??zany praktycznie tylko z moim najbliA?szym otoczeniem; mA?wiAi?? tu o wydawnictwach, zespoAi??ach itp. Wzajemnie napAi??dzamy swoje zainteresowanie rzeczami, na ktA?re siAi?? napotykamy (wiele z naszych gustA?w siAi?? pokrywa), ale nie mam ciAi??nienia (czy nawet nie chcAi?? tego robiAi??), aby mocno zagAi??Ai??biaAi?? siAi?? w zewnAi??trznAi?? sferAi?? tego wszystkiego. WiAi??c nie sAi??dzAi??, A?ebym miaAi?? odpowiedniAi??wglAi??d na to wszystko. ZakAi??adam jednak, A?e problemy sAi?? takie same jak zawsze.

Czy sAi??yszaAi??eAi?? o takim miejscu w Nowej Zelandii jak Waitomo Glowworm? MiaAi??eAi?? okazjAi?? tam byAi???

Tak, byAi??em tam dwa razy. Raz jako dziecko i ostatnie 6 miesiAi??cy temu, gdy robiliAi??my podziemnAi?? eksploracjAi?? jaskiAi??. GorAi??co polecam to miejsce, choAi?? obecnie jest ono nieco przesycone turystami.

DziAi??ki za wywiad. Ostatnie sAi??owa naleA?Ai?? do Ciebie.

DziAi??ki Kwiecio za zainteresowanie i za poAi??wiAi??cenie czasu na zAi??oA?enie tego wywiadu.


Od zawsze na zawsze, eleganckie zachowanie. A nie w chuja granie, zyski równo rozliczane. Przekaz hula, dobra morda kuma, kto nie kuma no to rura.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply