Fetor [o co chodzi w tym darciu mordy]


estradiol, estradiol, estradiol, estradiol canada phamacy no precidation needed, canada phamacy no precidation needed, canada phamacy no precidation needed, canada phamacy no precidation needed, canada phamacy no precidation needed, canada phamacy no precidation needed comprare cialis generico, comprare cialis generico, comprare cialis generico, comprare cialis generico, comprare cialis generico, comprare cialis generico. . , estradiol, estradiol, estradiol, estradiol. Fetor to Ai??wieA?ynka na rodzimej scenie i jedna z nielicznych u nasAi??kapel, ktA?ra postawiAi??a sobie za cel tworzenie slam death metalu. Ostatnio wydali swoje pierwsze wydawnictwo – jest to 5-way split zAi??Cranial Blowout, Feto In Fetus, Splattered Genocide i Goremitory. ChAi??opakom co prawda jeszcze daleko jest do czoAi??A?wki gatunku, ale obrany kierunek jest bardzo sAi??uszny i w zwiAi??zku z tym warto zwrA?ciAi?? uwagAi?? na to, czym przyatakujAi?? w przyszAi??oAi??ci. Zapraszam do rozmowy z gitarzystAi?? formacji – KubAi??.Ai??

AsledziliAi??cie naszych piAi??karzy w meczu z Niemcami? Dobrze grali czy raczej nie ma o czym gadaAi??? Emocjonuje Was w ogA?le piAi??ka noA?na czy raczej wyjebka?

CzeAi??Ai??! Ja nie Ai??ledziAi??em. Nie interesujAi?? siAi?? piAi??kAi?? noA?nAi?? kompletnie, ale za to sAi??yszaAi??em od mojego TeAi??cia, A?e mimo przegranej grali bardzo dobrze.

Ostatnio wydaliAi??cie doAi??Ai?? ciekawy split. Jak doszAi??o do Waszej wspA?Ai??pracy z Rotten Music? Czy znaliAi??cie wczeAi??niej zespoAi??y, z ktA?rymi dzielicie ten split? KtA?ra z tych kapel najbardziej przypadAi??a Wam do gustu?

Do wspA?Ai??pracy z Rotten Music doszAi??o w doAi??Ai?? ciekawy sposA?b. NagraliAi??my dwa utwory, ktA?re chcieliAi??my wydaAi?? jako zapowiedA? peAi??nego albumu, ktA?ry notabene bAi??dziemy nagrywaAi?? jeszcze w tym roku na przeAi??omie paA?dziernika/listopada. Po nagraniu naszych dwA?ch debiutanckich utworA?w, rozpoczAi??Ai??em szukanie wydawcy. Pierwotnie myAi??l byAi??a taka, aby wydaAi?? te dwa utwory na winylu 7″ jako split z Feto In Fetus. Niestety wszyscy wydawcy odpisywali mi, A?e jesteAi??my nieznanym zespoAi??em, nie koncertujemy, a wydanie winyla jest drogie. SzukajAi??c dalej, Marcin Mythrone poleciAi?? mi wytwA?rniAi?? Godeater Records z Niemiec, ktA?rAi?? prowadzi nasz rodowity polak. Nasze utwory spodobaAi??y mu siAi??, lecz ostatecznie teA? siAi?? rozmyAi??liAi?? i odpisaAi??, A?e ich nie wyda. ZnalazAi?? nam za to wydawcAi??, ktA?ry byAi?? mocno podjarany naszymi utworami i istniaAi??a duA?a szansa, A?e w koAi??cu oficjalnie ujrzAi?? Ai??wiatAi??o dzienne. Daniel z Godeater Records przeforwardowaAi?? nas do Chrisa z Rotten Music. Jest to wytwA?rnia z Londynu, ktA?rAi?? na dobrAi?? sprawAi?? teA? prowadzi nasz rodowity polak. Chris odmA?wiAi?? wydania na winylu, ale powiedziaAi?? A?e moA?e nas, razem z Feto In Fetus, daAi?? na split. ZgodziliAi??my siAi?? i oto powstaAi?? ai???Human Abattoirai???. Reszty zespoAi??A?w przyznam szczerze, A?e nie znaAi??em do samego momentu wydania pAi??yty. OprA?cz naszych utworA?w, najbardziej przypadAi??y nam do gustu te, autorstwa Feto In Fetus.

Jakie byAi??y najwaA?niejsze zaAi??oA?enia podczas pracy nad kompozycjami na split?

W sumie, jedyne zaAi??oA?enie jakie byAi??o to A?eby byAi??o slamowo :). Na poczAi??tku, kiedy dopiero podchodziliAi??my do tematu zaAi??oA?enia zespoAi??u slamowego, moje kompozycje byAi??y bardziej techniczne i skomplikowane. NiektA?re utwory miaAi??y nawet solA?wki hehehe. Jacek i Ojciec od razu odesAi??ali mnie z tymi utworami z powrotem . Jacek we wszystkich utworach, ktA?re miaAi??em zapisane na komputerze, spowolniAi?? tempo o poAi??owAi??, stAi??umiAi?? wszystkie dA?wiAi??ki, i powiedziaAi?? ai??zooo, tak masz robiAi?? utworyai??? hehehe.

Czy z zagranicy dostaliAi??cie sygnaAi??y, A?e trafiAi??a tam Wasza muzyka?

Tak. Odzew byAi?? zaskakujAi??co duA?y. Sami byliAi??my mocno zdziwieni rozgAi??osem. Od razu po ukazaniu siAi?? splitu dostaliAi??my duA?o wiadomoAi??ci od ludzi z caAi??ego Ai??wiata. ByAi??y to m.in. Rumunia, Hiszpania, Teksas, Kanada, Tajlandia, chyba nawet Grecjaai??i?? TakA?e byliAi??my naprawdAi?? pozytywnie zaskoczeni reakcjAi??. ZresztAi?? sam fakt, ile pAi??yt i koszulek wysAi??aliAi??my z naszego internetowego sklepu zza granicAi?? Ai??wiadczy o tym, A?e odzew jak na poczAi??tek byAi?? jak najbardziej ok.

Czy za gardAi??owymi wyziewami Ojca kryje siAi?? jakiAi?? przekaz? Macie w ogA?le jakieAi?? teksty czy ten aspekt zostaAi?? caAi??kowicie pominiAi??ty? :)

JeAi??li chodzi o warstwAi?? lirycznAi??, pod tym wzglAi??dem jesteAi??my zespoAi??em caAi??kowicie bezsensownym. Skupiamy siAi?? nad tym, aby graAi?? kontrowersyjnie, brutalnie a pierdolenie o dupie marynie sobie odpuszczamy. Just slam, no fucking poems!

Jakie nadzieje wiAi??A?ecie z zespoAi??em? Czy traktujecie go w sposA?b czysto zabawowy czy moA?e macie wiAi??ksze ambicje odnoAi??nie jego przyszAi??oAi??ci?

Fetor to zespA?Ai?? jak najbardziej traktowany przez nas powaA?nie. Tak do tego podchodzimy i mamy nadziejAi??, A?e nasi odbiorcy rA?wnieA? odbierajAi?? naszAi?? muzykAi?? na serio, a nie dla beki. Podchodzimy do tworzenia muzyki w sposA?b profesjonalny. Gdyby byAi??o inaczej nagrywalibyAi??my pAi??yty w piwnicy za darmo, a nie wydawali na to grubych pieniAi??dzy, A?eby brzmiaAi??o to dobrze! Plany wzglAi??dem Fetora mamy jak najbardziej ambitne. Chcemy rozwinAi??Ai?? zespA?Ai?? tak bardzo jak tylko jesteAi??my w stanie. Na przyszAi??y rok planujemy parAi?? zagranicznych koncertA?w, choAi?? zobaczymy co z tego wyjdzieai??i?? A na tAi?? chwilAi?? mogAi?? powiedzieAi??, A?e mamy juA? skomponowane pierwsze utwory na drugi album.

Czy ogarnianie kapeli pod kAi??tem organizacyjnym, promocyjnym sprawia Wam przyjemnoAi??Ai?? czy raczej traktujecie to jako przykry obowiAi??zek?

Niestety jest to drugi etat, za ktA?ry nikt nie pAi??aci. Czasami ciAi??A?ko jest ogarnAi??Ai?? wszystko, tym bardziej A?e A?aden z nas nie A?yje z muzyki, tylko kaA?dy chodzi normalnie do pracy. OprA?cz tego sAi?? jeszcze inne obowiAi??zki, czytaj mieszkanie, A?ona. Nawet jeAi??li tego wolnego czasu trochAi?? zostaje w 24 godzinnej dobie, to czAi??sto jesteAi?? tak zmAi??czony, A?e zasypiasz przed komputerem i budzisz siAi?? w Ai??rodku nocy. OsobiAi??cie wolaAi??bym, A?eby ktoAi?? za mnie tAi?? robotAi?? odbAi??bniaAi??, a ja mA?gAi??bym skupiAi?? siAi?? tylko na komponowaniu.

Co Waszym zdaniem jest w stanie wiAi??cej daAi?? slam od tradycyjnego death metalu? Jak oceniacie popularnoAi??Ai?? tego gatunku w naszym kraju?

Szczerze mA?wiAi??c, zakAi??adajAi??c zespA?Ai?? byliAi??my ai??zAi??wiAi??cieai??? przekonani, A?e w Polsce nikt nas nie skuma. Tymczasem okazuje siAi??, A?e w Polsce, rA?wnieA? jak i zza granicAi??, jest rynek na tego typu muzykAi??. To bardzo dobrze, poniewaA? w takiej np. Holandii zespoAi??A?w tego typu jest jak grzybA?w po deszczu. U nas w Polsce, nie ma natomiast A?adnego oprA?cz nas. Mnie najbardziej w slamie podobajAi?? siAi?? zwolnienia. To jest to czego ludzie oczekujAi?? od slamu i to czym rA?A?ni siAi?? on od tradycyjnego death metalu. Ma byAi?? wolno, walcowato. OczywiAi??cie od czasu do czasu trzeba poprzeplataAi?? to wszystko blastami, ale generalnie zaAi??oA?enie jest takie by mieliAi??o powoli. MyAi??lAi??, A?e ludziom znudziAi?? siAi?? wyAi??cig na blasty, kto zagra szybciej itd. Rozpocznijmy zawody kto zagra wolniej i jednoczeAi??nie brutalniej!

Jak na WaszAi?? twA?rczoAi??Ai?? zapatrujAi?? siAi?? znajomi, ktA?rzy nie wywodzAi?? siAi?? z krAi??gu metalu?

Do tej pory nagraAi??em parAi?? albumA?w, kaA?dy z innym zespoAi??em. Za kaA?dym razem znajomi, niewywodzAi??cy siAi?? z krAi??gu metalu, podchodzili do tematu tak samo, czyli ai??zo co chodzi w tym darciu mordy?!ai???.

Czego ostatnio sAi??uchacie najczAi??Ai??ciej?

Perkusista Jacek swego czasu byAi?? tak zajAi??ty nadmiernAi?? iloAi??ciAi?? projektA?w, w ktA?rych uczestniczy, A?e sAi??uchaAi?? tylko tego co gitarzyAi??ci z rA?A?nych zespoAi??A?w mu podsyAi??ali do opracowania/nauczenia siAi??. Hehehe. Ja natomiast caAi??y czas zasAi??uchujAi?? siAi?? w dyskografii Devourment. KolekcjonujAi?? ich pAi??yty i winyle. Jak na razie brakuje mi tylko winyli dwA?ch pierwszych albumA?w. OprA?cz tego Abominable Putridity, choAi?? jak dla mnie za maAi??o riffA?w, a za duA?o poAi??amanych fraz, skAi??adajAi??cych siAi?? z pojedynczych dA?wiAi??kA?w. Niemniej jednak z niecierpliwoAi??ciAi?? oczekujAi?? ich nowego albumu. Na koniec wyliczanki dodam jeszcze zespA?Ai?? Extermination Dismemberment. Kurde, chAi??opcy grali te wszystkie festiwale jak mieli chyba po 17 lat, przynajmniej tak wyglAi??dajAi?? na nagraniach z youtubeai??i??a, a koszAi?? jak maAi??o kto! Powoli, brutalnie, czyli tak jak lubiAi??! Teraz z tego co wiem zespA?Ai?? jest w zawieszeniu.

Fetor nie jest Waszym pierwszym zespoAi??em. Kiedy po raz pierwszy zetknAi??liAi??cie siAi?? z muzykAi?? metalowAi?? i kiedy przyszAi??o Wam do gAi??owy, A?eby jAi?? graAi???

Za Ojca siAi?? nie wypowiem, bo nie wiem. Ja z Jackiem natomiast znamy siAi?? od gimnazjum. Nasz pierwszy album nagraliAi??my majAi??c wAi??aAi??nie po 17 lat. ByAi??y to czasy kiedy graliAi??my jeszcze w zespole Mental Execution. Bardziej thrashowe granie. DuA?o triolek.

Na jakie koncerty jako fani najbardziej ostrzycie sobie pazury w najbliA?szym czasie?

Mnie to w ogA?le wydarzenia typu Marduk, Vader, nie robiAi??. ChAi??tnie przeszedAi??bym siAi?? na bardziej undergroundowe koncerty, ktA?rych w Polsce jednak siAi?? nie organizuje. Zazwyczaj jest tak, A?e zespoAi??y majAi?? trasAi?? i piAi??knie okrAi??A?ajAi?? nasz kraj, grajAi??c wszAi??dzie dookoAi??a tylko nie u nas :). Jakby byAi??a szansa to chAi??tnie zobaczyAi??bym na A?ywo Dying Fetus, bo niestety jeszcze nie widziaAi??emai??i?? Dodatkowo Prostitute Disfigurement, Pathology, Devourment (ale z Mikeai??i??iem), Cerebral Bore. Z wiAi??kszych wydarzeAi??, sAi??yszaAi??em, A?e w listopadzie ma byAi?? trasa zakoAi??czajAi??ca dziaAi??alnoAi??Ai?? Black Sabbath. ChAi??tnie bym siAi?? przeszedAi?? jeAi??li bilety nie bAi??dAi?? kosztowaAi??y 300 PLN. OprA?cz tego muszAi?? jeszcze raz zobaczyAi?? Slayera, zanim rA?wnieA? zakoAi??czAi?? dziaAi??alnoAi??Ai??.

DziAi??ki za wywiad. PozdrA?wcie sobie na koniec mamAi??, tatAi??, psa i kogo tam jeszcze sobie chcecie :)

DziAi??ki rA?wnieA?! Z pozdrowieAi?? nie skorzystamy :). (bAi??dzie im przykro – przyp. Kwiecio)


Od zawsze na zawsze, eleganckie zachowanie. A nie w chuja granie, zyski równo rozliczane. Przekaz hula, dobra morda kuma, kto nie kuma no to rura.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply