Menstrual Disconsumed [muzuAi??manie potrafiAi?? w brutal death]


Menstrual Disconsumed to pochodzAi??cy z Indonezji jednoosobowy projekt kolesia o imieniu (ksywie?) Nugek. PrzeglAi??dajAi??c zapewne jakiegoAi?? muzycznego bloga z tamtych egzotycznych rejonA?w zwrA?ciAi??y mojAi?? uwagAi?? nagrania tego goAi??cia i postanowiAi??em wysAi??aAi?? do niego pytania. OkazaAi??o siAi?? to strzaAi??em w dziesiAi??tkAi??, bo oprA?cz rozwaA?aAi?? na temat samych dA?wiAi??kA?w, Nugek w wylewny i interesujAi??cy sposA?b odpowiedziaAi?? mi na pytania pozamuzyczne, ktA?re sAi?? niewAi??tpliwym walorem tej rozmowy.Ai??

diflucan over the counter cvs, diflucan over the counter cvs, diflucan over the counter cvs, diflucan over the counter cvs, diflucan over the counter cvs, diflucan over the counter cvs. Z tego, co wiem – jesteAi?? na etapie nagrywania nowego materiaAi??u. Czy mA?gAi??byAi?? opowiedzieAi?? coAi?? na ten temat?

Po pierwsze, dziAi??ki za wywiad. Jestem niezwykle podekscytowany, A?e mogAi?? opowiedzieAi?? i podzieliAi?? siAi?? z wami na temat rzeczy, ktA?re teraz tworzAi??. Jest to przede wszystkim masywna kombinacja rA?A?nych rodzajA?w blastA?w (w tym gravity w stylu Davide`a Billia z Putridity, riffowo przyrA?wnaAi??bym te kawaAi??ki do nieprzewidywalnego stylu Jake`a Wilkesa z Disentomb (Misery). Bardzo inspiruje mnie w tym projekcie rA?wnieA? styl Septical Gorge, Disgorge (USA) i Decaying Purity. ChcAi?? pokazaAi?? innym, by nie lekcewaA?yli projektA?w muzycznych jednoosobowych. Co prawda uA?ywam programowanych bAi??bnA?w (MIDI), ale wszystko to podciAi??gajAi?? do gA?ry solidne gitarowe riffy. OczywiAi??cie wszystko przy wsparciu Brutal Infection Records, ktA?ra to wytwA?rnia wyda mA?j nadchodzAi??cy stuff. I nadziejAi??, A?e Ci siAi?? spodoba.

Obecnie Mestrual Disconsumed to one-man band. Ale widziaAi??em na youtube wasz koncert w peAi??nym skAi??adzie. Dlaczego ci ludzie juA? nie grajAi?? z TobAi???

Hahaha …. DziAi??ki za dotarcie do tego. Menstrual Disconsumed powstaAi?? gdy byAi??em na ostatnim roku moich studiA?w w Jember we wschodniej Jawie. Gdy je skoAi??czyAi??em, zespA?Ai?? popadAi?? w stagnacjAi?? naAi??kilka miesiAi??cy, bo musiaAi??em wrA?ciAi?? do mojego rodzinnego miasta. Podczas tego sAi??abego okresu, Trendy (perkusista) opuAi??ciAi?? zespA?Ai?? z powodu swojej pracy, a Zay (basista) postanowiAi?? zaAi??oA?yAi?? nowy zespA?Ai?? o nazwie Beheading Criminal. W tym czasie postanowiAi??em poprzestaAi?? na sAi??uchaniu muzyki, po prostu chciaAi??em byAi?? normalnym metalowcem, kupowaAi?? gadA?ety i pAi??yty, oglAi??daAi?? koncerty, jeAi??Ai??, pracowaAi??, spaAi??, sraAi?? i tak dalej ha ha ha… Kiedy przeprowadziAi??em siAi?? do DA?akarty ze wzglAi??du na mojAi?? pracAi??, postanowiAi??em wskrzesiAi?? swA?j zespA?Ai?? ponownie i postanowiAi??em dziaAi??aAi?? jako one-man band.

JesteAi?? obecnie pod opiekAi?? Brutal Infection Records. Co moA?esz powiedzieAi?? o wspA?Ai??pracy z tAi?? firmAi???

Jest Ai??wietna. Alfan Afero z Brutal Infection ma bardzo dobry smak i perspektywy dla zespoAi??A?w. MyAi??laAi??em, A?e nie spodoba mu siAi?? zespA?Ai?? jednego czAi??owieka, ale znaAi?? nasz stary singiel na Reverbnation. NapisaAi?? do mnie i zaoferowaAi?? wspA?Ai??pracAi?? ze swojAi?? wytwA?rniAi??. Nigdy nie wyobraA?aAi??em sobie, A?e do tego dojdzie. Bardzo podoba mi siAi?? jego troska o postAi??py w komponowaniu, nagrywaniu, jak i po caAi??ym procesie. Mam nadziejAi??, A?e Menstrual Disconsumed bAi??dzie najbardziej brutalnym zespoAi??em w Brutal Infection Records i dalej bAi??dziemy pracowaAi?? razem nad brutalnymi rzeczami dla brutalnych ludzi hahaha.

Co chciaAi??byAi??, A?eby sAi??uchacz wyciAi??gnAi??Ai?? z muzyki Mestrual Disconsumed?

Jak juA? wczeAi??niej wspomniaAi??em, chciaAi??bym pokazaAi?? innym, A?e nie powinni lekcewaA?yAi?? w takiej muzyce staraAi?? pojedynczego czAi??owieka. ChcAi??, A?eby ludzie wiedzieli, A?e nie A?artujAi??, gdy piszAi?? te piosenki. Nie robiAi?? riffA?w niedbaAi??ych i monotonnych. GwarantujAi??, A?e nie bAi??dziesz siAi?? nudziAi??, a ludzie doAi??wiadczAi?? nowego smaku brutalnej muzyki, kiedy usAi??yszAi?? Ai??wieA?e numery Menstrual.

Co moA?esz nam powiedzieAi?? o kondycji indonezyjskiej sceny death metalowej? Jakie zespoAi??y sAi?? Twoim zdanim godne uwagi, czy odbywajAi?? siAi?? jakieAi?? cykliczne koncerty, festiwale itp.?

Indonezyjska scena death metalowa staje siAi?? coraz bardziej niesamowita i gorAi??ca. KaA?dego dnia wiele zespoAi??A?w siAi?? nagrywa, w kaA?dym tygodniu i wszAi??dzie odbywajAi?? siAi?? jakieAi?? koncerty i festiwale prezentujAi??ce brutalne kapele, kaA?dego miesiAi??ca wiele zespoAi??A?w wypuszcza jakieAi?? promA?wki, EPki, czy peAi??ne albumy. Obecnie zespoAi??ami z Indonezji, ktA?re mogAi??yby wysadziAi?? Ai??wiat w powietrze to Cadavoracity, Asphyxiate, Reduced, Viscral, Jasad, Death Vomit, Abhira, Perverted Dexterity, Injury Deepen, Interfectorment, Chalera, etc.

Z tego, co siAi?? orientujAi?? DA?akarta jest miastem, w ktA?rym panuje bardzo duA?y chaos, szczegA?lnie pod kAi??tem komunikacji. Nie czujesz siAi?? czasem tym zmAi??czony? himalaya himcolin gel side effects, himalaya himcolin gel side effects, himalaya himcolin gel side effects, himalaya himcolin gel side effects, himalaya himcolin gel side effects, himalaya himcolin gel side effects cipro 500mg, cipro 500mg, cipro 500mg, cipro 500mg, cipro 500mg, cipro 500mg. , himalaya himcolin gel side effects, himalaya himcolin gel side effects.

Tak, masz racjAi??. Eksmisje caAi??ych osiedli, zamieszki rA?A?nych grup, bandytyzm, walczAi??cy ze sobAi?? studenci, rabunki staAi??y siAi?? rzeczAi?? naturalnAi?? w DA?akarcie, stolicy Indonezji. WedAi??ug mnie tym, co doprowadziAi??o do kryzysu komunikacyjnego DA?akarty to poAi??Ai??czenie rA?A?nych czynnikA?w. WAi??rA?d nich moA?e byAi?? wiele godzin spAi??dzanych przez ludzi poza domem, wielu ludzi wyjeA?dA?a bardzo wczeAi??nie do szkoAi??y lub pracy, aby uniknAi??Ai?? korkA?w. Do domA?w z kolei pA?A?no wracajAi?? pA?A?no, wAi??aAi??nie z powodu korkA?w. Tak, A?e nie majAi?? czasu, aby spotkaAi?? siAi?? z otoczeniem zewnAi??trznym swojej okolicy. Takie drobiazgi bardzo wpAi??ynAi??Ai??y na charakter wiAi??kszoAi??ci ludzi w DA?akarcie, ktA?rzy stajAi?? siAi?? oschli i apatyczni wobec innych. Istnieje jeszcze wiele innych czynnikA?w. Ale nie kaA?dy w DA?akarcie jest taki. Nadal istnieje wiele osA?b, ktA?rzy sAi?? opiekuAi??czy, przyjazni i zabawni. Do tej pory czujAi?? siAi?? bardzo komfortowo tutaj dziAi??ki wAi??aAi??nie takim dobrym ludziom.

DA?akarta jest teA? miastem, w ktA?rym moA?na zaobserwowaAi?? bardzo duA?e rA?A?nice spoAi??eczne. Bogate dzielnice kontrastujAi?? z bardzo biednymi. Jak to wyglAi??da z twojej perspektywy?

Z mojej perspektywy DA?akarta jest caAi??kowicie zatAi??oczona. Wiesz, DA?akarta jest co roku odwiedzana przez nomadA?w z regionu, z roku na rok ich liczba caAi??y czas roAi??nie. MieszkaAi??cy z prowincji sAi??dzAi??, A?e zarobiAi?? duA?o pieniAi??dzy w DA?akarcie. MAi??odzi ludzie stamtAi??d przyjeA?dA?ajAi?? do DA?akarty bez potrzebnych zdolnoAi??ci i wystarczajAi??cego kapitaAi??u, powodujAi??c tworzenie siAi?? bezrobocia w DA?akarcie. Intensywna konkurencja przybyszA?w z rA?A?nych Ai??rodowisk edukacyjnych determinuje selekcjAi?? naturalnAi??. Ci, ktA?rzy kwalifikujAi?? siAi?? do tego, aby powiodAi??o siAi?? im w DA?akarcieAi??poradzAi?? sobie, reszta zostanie zaAi?? wyeliminowana. Jak na ironiAi??, ci, ktA?rzy przegrajAi?? w tym wyAi??cigu szczurA?w, przetrwajAi?? w DA?akarcie przez tworzenie nielegalnych osiedli. MoA?na sobie wyobraziAi??, co by byAi??o, gdyby nie mieli takiej moA?liwoAi??ci. Z drugiej strony, rozwA?j infrastruktury i klimat inwestycyjny w DA?akarcie przeA?ywa swA?j rozkwit. Budowa instalacji, drA?g, budynkA?w biurowych tworzy duA?y kontrast z sytuacjAi?? ubogich. RzAi??d stara siAi?? przenieAi??Ai?? mieszkaAi??cA?w nielegalnego budownictwa mieszkaniowego, ale oni mocno z tym walczAi??. Ale fakt, jest kurewsko tAi??oczno haha.

Jakie tradycyjne potrawy indonezyjskie zasAi??ugujAi?? Twoim zdaniem na rekomendacjAi???

Hahaha …. MyAi??lAi??, A?e musisz sprA?bowaAi?? Rendang z Padang w zachodniej Sumatrze lub Sate Kambing z Jawy. Rendang to pikantne danie miAi??sne, ktA?re pochodzi od Minangkabau, indonezyjskiej grupy etnicznej i jest obecnie powszechnie podawane w caAi??ym kraju. JednAi?? z charakterystycznych rzeczy kultury Minangkabau jest serwowanie takiego jedzenia na oficjalnych uroczystoAi??ciach na czeAi??Ai?? goAi??ci. (https://en.wikipedia.org/wiki/Rendang). Sate Kambing jest indonezyjskAi?? nazwAi?? baraniny. Jest to grillowane miAi??so kozie, ktA?re zostaAi??o zmieszane z przyprawami. (https://en.wikipedia.org/wiki/Sate_kambing). JeAi??li nie jesteAi?? veg, polecam je wyprA?bowaAi??! (cA?A? mogAi?? powiedzieAi??, kiedy akurat jestem :D – przyp. K.)

Here, http://alldrugs24h.com/, http://allpills24h.com/, http://buycialisonline24h.com/, http://buypills24h.com/, http://buypillsonline24h.com/, http://buysildenafilonline24h.com/, http://buytadalafilonline24h.com/, http://buyviagraonline24h.com/, http://cheapviagraonline.com/, http://help-essay.info/, http://orderviagracheap.com/, http://tadalafilsildenafil.com/, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here. Czy kiedykolwiek miaAi??eAi?? okazjAi?? byAi?? w Europie? Jak wyobraA?asz sobie ten kontynent?

Nie, nie miaAi??em, ale mam nadziejAi?? uzyskaAi?? takAi?? moA?liwoAi??Ai?? hehehe… EuropAi?? wyobraA?am sobie jako miejsce, ktA?re jest peAi??ne goAi??Ai??bi fruwajAi??cych wokA?Ai?? tAi??umu, otoczone budynkami w stylu rzymskim i ludzi, ktA?rzy chodzAi?? w grubych kurtkach ha ha ha… Nie wiem. Ale jak chcesz, to moA?esz mi opowiedzieAi?? o Europie. (nie ma problemu ;) – przyp. K.)

WiAi??kszoAi??Ai?? ludzi w Twoim kraju to muzuAi??manie. Jaki jest TwA?j stosunek do religii?

Jestem muzuAi??maninem, ale proszAi??, nie ulegaj zAi??emu postrzeganiu muzuAi??manA?w. Nie ma tu muzuAi??manA?w, ktA?rzy sAi?? terrorystami czy ktA?rzy tAi??umaczAi?? muzuAi??maAi??skie zamachy samobA?jcze, ataki na World Trade Center, Pentagon i tak dalej. ISIS, Al-Kaida i inne organizacje terrorystyczne to po prostu islamskie grupy interesA?w. Rozumiem, A?e w Europie i innych regionach zachodnich panuje islamofobia. My tutaj A?yjemy tolerujAi??c ludnoAi??Ai?? nie-muzuAi??maAi??skAi??, chronimy jAi??, szanujemy i jesteAi??my z nimi braAi??mi. ISIS, Saddam Hussein, al-Kaida i inne podobne organizacje interesujAi?? jedynie zawirowania polityczne na Ai??wiecie, nie ma to nic wspA?lnego z islamem. Jestem muzuAi??maninem, i jestem dumny z tego, A?e wyznajAi??c takAi?? religiAi?? gram brutalnAi?? muzykAi??, lol!

No i szacunek, tak powinno byAi??, choAi?? swojAi?? drogAi?? na Bliskim Wschodzie pewnie by CiAi?? poAi??wiartowali za dA?wiAi??ki, ktA?re tworzysz :) DziAi??ki za interesujAi??cy wywiad. ChciaAi??byAi??, coAi?? dodaAi?? na podsumowanie tego wywiadu?

CaAi??a przyjemnoAi??Ai?? po mojej stronie, bro. Robisz Ai??wietnAi?? robotAi??. ChcAi?? tylko powiedzieAi??, A?ebyAi??my troszczyli siAi?? o siebie nawzajem, wspierali scenAi?? undergroundowAi??, zachowywali spokA?j i stale sAi??uchali brutalnego death metalu! Pozdrawiam \ m /


Od zawsze na zawsze, eleganckie zachowanie. A nie w chuja granie, zyski równo rozliczane. Przekaz hula, dobra morda kuma, kto nie kuma no to rura.

NO COMMENTS

Leave a Reply