Outright [nic nie warte bez szacunku]


Outright to jeden z zespoA�A?w rodem z Australii, ktA?re swojA� muzykA� skopaA�y mi dupA� bardziej niA? bym siA� tego spodziewaA�. Ich debiut „Avalanche” to jedna z najbardziejA�bujajA�cychA�hc pA�yt, jakie miaA�em okazjA� sA�yszeA� i moim zdaniem nie odbiega ona poziomem od wielu bardziej zasA�uA?onych ekip w tym gatunku. A�PrzypuszczaA�em, A?e mogA� mieA� sporo fajnych rzeczy do powiedzenia, bo juA? z samego podejA�cia i przekazu widaA�, A?e sA� mocno A�wiadomymi ludA?mi. Zapraszam zatem do pogawA�dki z wokalistkA� tejA?e znakomitej formacji, JelenA�.

Na samym poczA�tku muszA� powiedzieA�, A?e jestem pod duA?ym wraA?eniem Waszego debiutanckiego albumu i w sumie jest to jedna z najlepszych hardcore’owych pA�yt, jakie kiedykolwiek sA�yszaA�em. Czy sama czA�sto sA�uchasz tego albumu w domu? :)

Whoa, to bardzo duA?e sA�owa. DziA�ki za tak miA�A� opiniA�! Nie ukrywam, A?e sA�ucham tej pA�yty w domu od czasu do czasu, ale raczej tylko z tego wzglA�du, A?e pomaga mi siA� skoncentrowaA� na tym, co moA?na zrobiA� lepiej w studio i na scenie. ChociaA? usA�yszenie naszej muzyki na siA�owni, do ktA?rej chodzA� byA�o bardzo zabawnym doA�wiadczeniem!

Jakie sA� ogA?lne reakcje na „Avalanche” do tej pory?

ZostaliA�my przytA�oczeni niesamowitym odzewem na to nagranie. JesteA�my szczA�A�liwi, A?e stworzyliA�my coA�, co wierzymy, daje nam radoA�A� i poczucie dumy. Pozytywne wsparcie i sA�owa uznania byA�y niesamowitym bonusem i jesteA�my za to bardzo wdziA�czni. Od A�wietnych recenzji w czasopismach muzycznych i na blogach, w Australii i na caA�ym A�wiecie, do osobistych opinii od dzieciakA?w na koncertach, to wszystko jest naprawdA� wyjA�tkowe.

WielkA� zaletA� Waszej muzyki jest TwA?j kobiecy wokal, dodajA�cy jej niekonwencjonalny wyraz, co jest w sumie przypadA�oA�ciA� wielu zespoA�A?w z krzyczA�cymi dziewczynami. Czy trudno byA�o Ci dojA�A� do aktualnej barwy wokalu? StosowaA�aA� moA?e jakieA� A�wiczenia? Czy zdarzajA� Ci siA� sytuacje, kiedy nadwyrA�A?asz gardA�o?

Nie sA�dzA�, A?eby kobiece wokale byA�y niekonwencjonalne biorA�c pod uwagA� to, A?e kobiety zawsze byA�y zaangaA?owane w tworzenie muzyki i uczestnictwo w scenie.(bardziej miaA�em na myA�li rA?A?nice wynikajA�ce z wokalnej dysproporcji pA�ci w zespoA�ach hc ;) – Kwiecio). ChoA� z drugiej strony wydaje mi siA�, A?e czA�sto ignoruje siA� ich opiniA� i wspiera zbyt sA�abo. Po prostu brzmimy, tak jak brzmimy. Mam swoje A�wiczenia na rozgrzewkA� i pijA� duA?o wody, aby chroniA� moje struny gA�osowe, ale to wszystko. Podobnie jak wielu innych wokalistA?w mA�A?czyzn czy wokalistek chyba tak robi. I bardziej mA�czA� moje gardA�o rozmowy z ludA?mi przez caA�A� noc po koncertach niA? te 30 minut na scenie.

Kto najczA�A�ciej pisze u Was muzykA� i czy jest to nieustanny proces czy po prostu zgadujecie siA�, A?e to juA? przyszedA� ten czas, kiedy trzeba napisaA� coA� nowego?

KaA?dy ma swA?j wkA�ad w komponowaniu kawaA�kA?w, a skupiamy siA� na tym przede wszystkim w okresach pomiA�dzy wyjazdami, koncertami czy okazjonalnymi zmianami skA�adu. Mieszkam z Brettem, wiA�c nieustannie sA�yszA� go nucA�cego i grajA�cego nowe riffy i jest to niesamowite, kiedy sA�yszy siA� je ponownie w sytuacji, kiedy Allan, Brad i Rory dodajA� swoje sugestie i robiA� z tego coA� najlepszego.

Jakie sA� osobiA�cie Twoje ulubione kawaA�ki z „Avalanche”?

„Forging On” jest A�wietny do grania na A?ywo, poniewaA? jest energiczny i solo Allana tam kopie dupA�, breakdowny w „Avalanche” i „Iron String” sprawiajA�, A?e bujam gA�owA� i tupiA� podA�ogA� mocniej niA? przy czymkolwiek, a takA?e speA�niam siA� mocno przy odgrywaniu „Troubled”, „A City Silent”, „New Seeds” i „The Collapse” wraz z udziaA�em tA�umu. Wystarczy powiedzieA�, A?e odwiedziliA�my duA?o miejsc z tymi kawaA�kami i daA�y nam sporo radoA�ci, wiA�c moje ulubione kawaA�ki zmieniajA� siA� wA�aA�ciwie codziennie z rA?A?nych powodA?w.

JesteA� obecnie w Reason And Rage Records. Jak doszA�o do Waszej wspA?A�pracy z tA� wytwA?rniA�? Jak wyglA�da Wasza wspA?A�praca ? Czy mogA�abyA� w jakiA� sposA?b przedstawiA� ten label i jego prowadzA�cego?

Reason And Rage Records jest moim wA�asny labelem, ktA?ry zaA�oA?yA�am aby wypuszczaA� nasze wydawnictwa i ostatecznie wspieraA� takA?e inne zespoA�y, aby mogA�y dzieliA� siA� swoim przekazem, muzykA� i energiA�. To bardzo waA?ne dla nas, A?e moA?emy prA?bowaA� robiA� tyle, na ile moA?emy sami. WychowaliA�my siA� na punkowej etyce, ktA?ra nas nie tylko inspiruje, ale i pomaga utrzymaA� kontakt A�z tymi wszystkimi niesamowitymi ludA?mi, ktA?rzy wspA?A�pracujA� z nami i wspierajA� to, co robimy. To rA?wnieA? byA�o wspaniaA�e doA�wiadczenie dla mnie osobiA�cie, uczyA� siA�, jak dziaA�a proces produkcji, a takA?e ogarnianie coraz bardziej angaA?ujA�cych aspektA?w takich jak dystrybucja i promocja. LubiA� mieA� korespondencyjnych kumpli na caA�ym A�wiecie i pozostawiaA� listy we wszystkich naszych zamA?wieniach pocztowych, aby wyraziA� bezpoA�rednio, jak bardzo jesteA�my im wdziA�czni za okazane wsparcie.

W swoich tekstach bardzo czA�sto uA?ywacie takich sA�A?w jak osobisty potencjaA�, wytrwaA�oA�A�, cierpliwoA�A�, silne i wolne A?ycie, i myA�lA�, A?e mogA� one doA�A� dobrze nakreA�laA� Wasz ogA?lny przekaz. Czy moA?na nazwaA� WaszA� muzykA� mianem motywacyjnej? Jako twA?rca, w jaki sposA?b chciaA�abyA�, aby Twoja praca zainspirowaA�a sA�uchacza?

Muzyka, ktA?ra najczA�A�ciejA�towarzyszyA�a mi w ciA�gu ostatnich ponad 20 lat to byA�y kawaA�ki, ktA?re nadal wydajA� siA� istotne i dajA�ce mi moc bez wzglA�du na to, co doA�wiadczam w A?yciu. Jest to dla mnie po prostu naturalne, A?e gwaA�towna i dajA�ca swego rodzaju katharsis muzyka hardcore punk jest dopasowana do przekazu, i czujA� siA� zaszczycona, A?e niektA?rzy ludzie uwaA?ajA� to, co robimy za motywacyjne. Dla mnie jest to dzielenie siA� tym, co mam najcenniejsze i z czego korzystaA�am w przeciA�gu lat. W wielu przypadkach byA� to teA? dla mnie sposA?b, aby utrzymaA� wA�asnA� motywacjA� w najtrudniejszych momentach. MyA�lA�, A?e sztuka po prostu dotyka ekspresji i kreatywnoA�ci, ale moA?e to rA?wnieA? wynikaA� z bezpoA�redniego kontaktu z innymi ludA?mi i roA�niA�cia w siA�A� razem. Mamy wyjA�tkowe szczA�A�cie brania udziaA�u w scenie, ktA?ra zachA�ca jednoczeA�nie do tych obu rzeczy.

A�Tekst doA�”A Silent City” ma wymiar osobisty czy jego wymowa jest bardziej symboliczna?

„A Silent City” traktuje o moich osobistych doA�wiadczeniach dorastania w atmosferze przemocy w rodzinie oraz mojego aktualnego punktu widzenia jako feministki i aktywistki w spoA�eczeA�stwie, ktA?re przymyka oko na przemoc i utrwala to poprzez mizoginiczne wytwory kultury.

 

KawaA�ek „With Your Blessing” dotyka z kolei tematu zaA�lepieniaA�religiA�. Czy jest ono tak mocno odczuwalne w Twoim kraju?

Jest to kolejna piosenka o moim osobistym doA�wiadczeniu zA�ego traktowania przez czA�onka kleru, a takA?e przez dorosA�ych, ktA?rych religijne afiliacje przysA�aniaA�y ich odpowiedzialnoA�A� do troski o moje samopoczucie jako dziecka. Dla niektA?rych dogmaty zastA�pujA� zdrowy rozsA�dek i powodujA� wiA�cej szkA?d niA? dobra, do ktA?rego majA� niby prowadziA�. MyA�lA�, A?e takie rzeczy dziejA� siA� w rA?A?nych krajach, w ktA?rym zinstytucjonalizowana religia jest bardziej wpA�ywowa niA? podstawy humanizmu.

„One dead mind costs a million bodies more/ As the cost of war (…) No borders/ no pride/ no masters/ no pride” – jest to fragment utworu o nazwie „Barbarian”. Jak myA�lisz, dlaczego czA�owiek jest istotA�, ktA?ra dA�A?y do tworzenia podziaA�A?w zamiast wspA?A�pracy i jednoczenia?

Ta piosenka jest o tym, jak nacjonalizm mobilizuje masy do nienawiA�ci i tworzenia podziaA�A?w dla korzyA�ci politycznych rzA�dzA�cych. Tworzy on toA?samoA�A� na bazie wykluczenia i uzupeA�nia to patetycznymi hasA�ami, bA�dA�cymi prA?bA� usprawiedliwienia tego obA�A�du. Prowadzi to do odhumanizowania ludzi, ktA?rych uwagA� stara siA� odciA�gnA�A� od naszych wrodzonych podobieA�stw. To sprawia, A?e a��a��jestem rozczarowana i wA�ciekA�a.

Od pewnego czasu jestem zakochany w australijskiej scenie hardcore. ZespoA�y takie jak Reactions, Imprisoned czy Cursed Earth sA� przezajebiste. BA�dA�c czA�A�ciA� tej sceny, jak jA� postrzegasz ze swojej perspektywy? Na ktA?re zespoA�yA�ludzie szczegA?lnie powinni zwrA?ciA� uwagA�?

Wszystkie te zespoA�y sA� niesamowite na A?ywo (Cursed Earth przejmie wA�adzA� nad A�wiatem, zapamiA�taj moje sA�owa). Bardzo siA� cieszA�, A?e sA�yszaA�eA� o nich. Rebirth z Melbourne jest bez wA�tpienia najlepszA� rzeczA�, ktA?ra wydarzyA�a siA� na tej scenie od bardzo dA�ugiego czasu. Aswietne riffy, niesamowita etyka i postawy, oraz najwiA�ksze serca. Niedawno ukazaA�a siA� 7″, na ktA?rej Brett i ja mieliA�my oboje szczA�A�cie robiA� goA�cinne wokale. Nie mogA� siA� z tego nacieszyA�. Broken ma takA?e niesamowite koncerty. Spodziewam siA� znakomitych rzeczy od G.L.O.S.S., Societya��s Chain i Homesick z Sydney. Z kolei XLairX wnosi z powodzeniem zabawA� i autoironiA� do sxe. Miej oko na wszystko, co pochodzi z Life. Lair. Regret Records, Lethal Dose Records, Clarity i Deatha��s Grip, tam usA�yszysz najlepsze nowe zespoA�y z Australii.

KaA?dy zespA?A� ma swoje indywidualne charaktery- kto jest u Was przywA?dcA� zaA�ogi, kto jest miA�czakiem, a kto jest najbardziej irytujA�cy w trasie i z jakiego powodu? :)

MyA�lA�, A?e mogA� byA� uwaA?ana za lidera, bo sporo zajmujA� siA� tematem organizacji i jestem czA�onkiem zespoA�u z najdA�uA?szym staA?em, ale Brett teA? czA�sto sprzedaje nam kopniaki, gdy ich potrzebujemy. Jestem pewna, A?e pewnego razu wszyscy byliA�my miA�czakami w drodze przez 10 godzin bez przerwy, znudzeni i w zA�ym humorze haha a��a��- wszyscy mamy swoje sA�aboA�ci! Bardzo czA�sto chcA� wczeA�nie rano wyciA�gnA�A� facetA?w, A?eby poA�aziA� po buszu, popA�ywaA� lub zwiedziA� jakieA� fajne miejsca, przez co chyba stajA� siA� zbyt irytujA�ca, szczegA?lnie gdy niektA?rzy z nich sA� skacowani po poprzedniej nocy, ale szczerze mA?wiA�c, nie mogA� narzekaA� naA�nikogo. Oni wszyscy sA� A�wietnymi i zabawnymi ludA?mi i sA�dzA�, A?e caA�kiem dobrze siA� nam wspA?A�pracuje. To byA�oby nic nie warte, gdybyA�my siA� nie szanowali i nie doceniali nawzajem, a takA?e nie umieli dobrze siA� bawiA� w swoim towarzystwie.

Jednym z najbardziej popularnych zespoA�A?w z Australii jest Parkway Drive. Jakie jest Twoje zdanie na ich temat? Jak myA�lisz, co byA�o kluczem do sukcesu tej formacji? Czy australijska scena hardcore / punk akceptuje ich czy traktuje bardziej z dystansem? Co sA�dzisz o ich ostatnim kawaA�ku?

MyA�lA�, A?e Parkway Drive bardzo ciA�A?ko pracowali na wszystkie sukcesy, jakie osiA�gnA�li i zasA�ugujA� na to. PamiA�tam naszA� wizytA� w Byron Bay podczas trasy i te wszystkie mA�ode, peA�ne werwy surfujA�ce dzieciaki majA�ce najwiA�kszA� radochA� z ich muzyki, bA�dA�ce absolutnie opA�tane na punkcie kaA?dego australijskiego grajA�cego tam zespoA�u punk, hardcore czy metal. Jestem dumna i nakrA�ca mnie do A?ycia to, co stworzyli. Nigdy nie wiem, co sprawia, A?e a��a��niektA?re zespoA�y sA� tak popularne, a inne niewidoczne, poniewaA? istnieje wielu wspaniaA�ych muzykA?w, o ktA?rych ludzie nawet nie sA�yszeli, wiA�c nie jestem w stani powiedzieA�, co jest ich sekretem. Ale prawdopodobnie ma to wiele wspA?lnego z ich autentycznoA�ciA� i faktem, A?e zawsze utrzymywali niezaleA?noA�A� w zarzA�dzaniu zespoA�em na tyle, na ile mogli w tej skali. PamiA�taj, A?e skala jest wiA�ksza niA? wszystko to, o czym kiedykolwiekA�marzyA�A�kaA?dy inny ciA�A?ki zespA?A� w Australii, wiA�c nie ma to nawet znaczenia, czy punki ich akceptujA� lub nie. To inny A�wiat. DobrA� rzeczA� jest to, A?e sA� czA�sto wykorzystujA� swojA� popularnoA�A�, aby pokazaA� zespoA�y swoich przyjaciA?A� lub z jakichA� innych waA?nych przyczyn wiA�kszym grupom odbiorcA?w. To bardzo uczciwe z ich strony.A�Ich ostatnia piosenka jest raczej daleko od mojego gustu, ale teledysk to co innego, haha!

Dlaczego 0 na klawiaturze telefonu jest po jedynce, a nie przed?

Bo nikt nie zaczyna od zera.

DziA�ki za wywiad i A?yczA� wszystkiego najlepszego :) Chcesz coA� jeszcze dodaA� na zakoA�czenie tego wywiadu?

DziA�kujA� bardzo za wsparcie. Staramy siA� dopiA�A� nasze plany i odwiedziA� w koA�cu EuropA�. Nie mogA� siA� doczekaA� momentu, kiedy siA� tam pojawimy.

ZdjA�cia: Outright &A�Phillip Hatton.


Od zawsze na zawsze, eleganckie zachowanie. A nie w chuja granie, zyski równo rozliczane. Przekaz hula, dobra morda kuma, kto nie kuma no to rura.

NO COMMENTS

Leave a Reply