Outright [nic nie warte bez szacunku]


Outright to jeden z zespoAi??A?w rodem z Australii, ktA?re swojAi?? muzykAi?? skopaAi??y mi dupAi?? bardziej niA? bym siAi?? tego spodziewaAi??. Ich debiut „Avalanche” to jedna z najbardziejAi??bujajAi??cychAi??hc pAi??yt, jakie miaAi??em okazjAi?? sAi??yszeAi?? i moim zdaniem nie odbiega ona poziomem od wielu bardziej zasAi??uA?onych ekip w tym gatunku. Ai??PrzypuszczaAi??em, A?e mogAi?? mieAi?? sporo fajnych rzeczy do powiedzenia, bo juA? z samego podejAi??cia i przekazu widaAi??, A?e sAi?? mocno Ai??wiadomymi ludA?mi. Zapraszam zatem do pogawAi??dki z wokalistkAi?? tejA?e znakomitej formacji, JelenAi??.

Na samym poczAi??tku muszAi?? powiedzieAi??, A?e jestem pod duA?ym wraA?eniem Waszego debiutanckiego albumu i w sumie jest to jedna z najlepszych hardcore’owych pAi??yt, jakie kiedykolwiek sAi??yszaAi??em. Czy sama czAi??sto sAi??uchasz tego albumu w domu? :)

Whoa, to bardzo duA?e sAi??owa. DziAi??ki za tak miAi??Ai?? opiniAi??! Nie ukrywam, A?e sAi??ucham tej pAi??yty w domu od czasu do czasu, ale raczej tylko z tego wzglAi??du, A?e pomaga mi siAi?? skoncentrowaAi?? na tym, co moA?na zrobiAi?? lepiej w studio i na scenie. ChociaA? usAi??yszenie naszej muzyki na siAi??owni, do ktA?rej chodzAi?? byAi??o bardzo zabawnym doAi??wiadczeniem!

Jakie sAi?? ogA?lne reakcje na „Avalanche” do tej pory?

ZostaliAi??my przytAi??oczeni niesamowitym odzewem na to nagranie. JesteAi??my szczAi??Ai??liwi, A?e stworzyliAi??my coAi??, co wierzymy, daje nam radoAi??Ai?? i poczucie dumy. Pozytywne wsparcie i sAi??owa uznania byAi??y niesamowitym bonusem i jesteAi??my za to bardzo wdziAi??czni. Od Ai??wietnych recenzji w czasopismach muzycznych i na blogach, w Australii i na caAi??ym Ai??wiecie, do osobistych opinii od dzieciakA?w na koncertach, to wszystko jest naprawdAi?? wyjAi??tkowe.

WielkAi?? zaletAi?? Waszej muzyki jest TwA?j kobiecy wokal, dodajAi??cy jej niekonwencjonalny wyraz, co jest w sumie przypadAi??oAi??ciAi?? wielu zespoAi??A?w z krzyczAi??cymi dziewczynami. Czy trudno byAi??o Ci dojAi??Ai?? do aktualnej barwy wokalu? StosowaAi??aAi?? moA?e jakieAi?? Ai??wiczenia? Czy zdarzajAi?? Ci siAi?? sytuacje, kiedy nadwyrAi??A?asz gardAi??o?

Nie sAi??dzAi??, A?eby kobiece wokale byAi??y niekonwencjonalne biorAi??c pod uwagAi?? to, A?e kobiety zawsze byAi??y zaangaA?owane w tworzenie muzyki i uczestnictwo w scenie.(bardziej miaAi??em na myAi??li rA?A?nice wynikajAi??ce z wokalnej dysproporcji pAi??ci w zespoAi??ach hc ;) – Kwiecio). ChoAi?? z drugiej strony wydaje mi siAi??, A?e czAi??sto ignoruje siAi?? ich opiniAi?? i wspiera zbyt sAi??abo. Po prostu brzmimy, tak jak brzmimy. Mam swoje Ai??wiczenia na rozgrzewkAi?? i pijAi?? duA?o wody, aby chroniAi?? moje struny gAi??osowe, ale to wszystko. Podobnie jak wielu innych wokalistA?w mAi??A?czyzn czy wokalistek chyba tak robi. I bardziej mAi??czAi?? moje gardAi??o rozmowy z ludA?mi przez caAi??Ai?? noc po koncertach niA? te 30 minut na scenie.

Kto najczAi??Ai??ciej pisze u Was muzykAi?? i czy jest to nieustanny proces czy po prostu zgadujecie siAi??, A?e to juA? przyszedAi?? ten czas, kiedy trzeba napisaAi?? coAi?? nowego?

KaA?dy ma swA?j wkAi??ad w komponowaniu kawaAi??kA?w, a skupiamy siAi?? na tym przede wszystkim w okresach pomiAi??dzy wyjazdami, koncertami czy okazjonalnymi zmianami skAi??adu. Mieszkam z Brettem, wiAi??c nieustannie sAi??yszAi?? go nucAi??cego i grajAi??cego nowe riffy i jest to niesamowite, kiedy sAi??yszy siAi?? je ponownie w sytuacji, kiedy Allan, Brad i Rory dodajAi?? swoje sugestie i robiAi?? z tego coAi?? najlepszego.

Jakie sAi?? osobiAi??cie Twoje ulubione kawaAi??ki z „Avalanche”?

„Forging On” jest Ai??wietny do grania na A?ywo, poniewaA? jest energiczny i solo Allana tam kopie dupAi??, breakdowny w „Avalanche” i „Iron String” sprawiajAi??, A?e bujam gAi??owAi?? i tupiAi?? podAi??ogAi?? mocniej niA? przy czymkolwiek, a takA?e speAi??niam siAi?? mocno przy odgrywaniu „Troubled”, „A City Silent”, „New Seeds” i „The Collapse” wraz z udziaAi??em tAi??umu. Wystarczy powiedzieAi??, A?e odwiedziliAi??my duA?o miejsc z tymi kawaAi??kami i daAi??y nam sporo radoAi??ci, wiAi??c moje ulubione kawaAi??ki zmieniajAi?? siAi?? wAi??aAi??ciwie codziennie z rA?A?nych powodA?w.

JesteAi?? obecnie w Reason And Rage Records. Jak doszAi??o do Waszej wspA?Ai??pracy z tAi?? wytwA?rniAi??? Jak wyglAi??da Wasza wspA?Ai??praca ? Czy mogAi??abyAi?? w jakiAi?? sposA?b przedstawiAi?? ten label i jego prowadzAi??cego?

Reason And Rage Records jest moim wAi??asny labelem, ktA?ry zaAi??oA?yAi??am aby wypuszczaAi?? nasze wydawnictwa i ostatecznie wspieraAi?? takA?e inne zespoAi??y, aby mogAi??y dzieliAi?? siAi?? swoim przekazem, muzykAi?? i energiAi??. To bardzo waA?ne dla nas, A?e moA?emy prA?bowaAi?? robiAi?? tyle, na ile moA?emy sami. WychowaliAi??my siAi?? na punkowej etyce, ktA?ra nas nie tylko inspiruje, ale i pomaga utrzymaAi?? kontakt Ai??z tymi wszystkimi niesamowitymi ludA?mi, ktA?rzy wspA?Ai??pracujAi?? z nami i wspierajAi?? to, co robimy. To rA?wnieA? byAi??o wspaniaAi??e doAi??wiadczenie dla mnie osobiAi??cie, uczyAi?? siAi??, jak dziaAi??a proces produkcji, a takA?e ogarnianie coraz bardziej angaA?ujAi??cych aspektA?w takich jak dystrybucja i promocja. LubiAi?? mieAi?? korespondencyjnych kumpli na caAi??ym Ai??wiecie i pozostawiaAi?? listy we wszystkich naszych zamA?wieniach pocztowych, aby wyraziAi?? bezpoAi??rednio, jak bardzo jesteAi??my im wdziAi??czni za okazane wsparcie.

W swoich tekstach bardzo czAi??sto uA?ywacie takich sAi??A?w jak osobisty potencjaAi??, wytrwaAi??oAi??Ai??, cierpliwoAi??Ai??, silne i wolne A?ycie, i myAi??lAi??, A?e mogAi?? one doAi??Ai?? dobrze nakreAi??laAi?? Wasz ogA?lny przekaz. Czy moA?na nazwaAi?? WaszAi?? muzykAi?? mianem motywacyjnej? Jako twA?rca, w jaki sposA?b chciaAi??abyAi??, aby Twoja praca zainspirowaAi??a sAi??uchacza?

Muzyka, ktA?ra najczAi??Ai??ciejAi??towarzyszyAi??a mi w ciAi??gu ostatnich ponad 20 lat to byAi??y kawaAi??ki, ktA?re nadal wydajAi?? siAi?? istotne i dajAi??ce mi moc bez wzglAi??du na to, co doAi??wiadczam w A?yciu. Jest to dla mnie po prostu naturalne, A?e gwaAi??towna i dajAi??ca swego rodzaju katharsis muzyka hardcore punk jest dopasowana do przekazu, i czujAi?? siAi?? zaszczycona, A?e niektA?rzy ludzie uwaA?ajAi?? to, co robimy za motywacyjne. Dla mnie jest to dzielenie siAi?? tym, co mam najcenniejsze i z czego korzystaAi??am w przeciAi??gu lat. W wielu przypadkach byAi?? to teA? dla mnie sposA?b, aby utrzymaAi?? wAi??asnAi?? motywacjAi?? w najtrudniejszych momentach. MyAi??lAi??, A?e sztuka po prostu dotyka ekspresji i kreatywnoAi??ci, ale moA?e to rA?wnieA? wynikaAi?? z bezpoAi??redniego kontaktu z innymi ludA?mi i roAi??niAi??cia w siAi??Ai?? razem. Mamy wyjAi??tkowe szczAi??Ai??cie brania udziaAi??u w scenie, ktA?ra zachAi??ca jednoczeAi??nie do tych obu rzeczy.

Ai??Tekst doAi??”A Silent City” ma wymiar osobisty czy jego wymowa jest bardziej symboliczna?

„A Silent City” traktuje o moich osobistych doAi??wiadczeniach dorastania w atmosferze przemocy w rodzinie oraz mojego aktualnego punktu widzenia jako feministki i aktywistki w spoAi??eczeAi??stwie, ktA?re przymyka oko na przemoc i utrwala to poprzez mizoginiczne wytwory kultury.

 

KawaAi??ek „With Your Blessing” dotyka z kolei tematu zaAi??lepieniaAi??religiAi??. Czy jest ono tak mocno odczuwalne w Twoim kraju?

Jest to kolejna piosenka o moim osobistym doAi??wiadczeniu zAi??ego traktowania przez czAi??onka kleru, a takA?e przez dorosAi??ych, ktA?rych religijne afiliacje przysAi??aniaAi??y ich odpowiedzialnoAi??Ai?? do troski o moje samopoczucie jako dziecka. Dla niektA?rych dogmaty zastAi??pujAi?? zdrowy rozsAi??dek i powodujAi?? wiAi??cej szkA?d niA? dobra, do ktA?rego majAi?? niby prowadziAi??. MyAi??lAi??, A?e takie rzeczy dziejAi?? siAi?? w rA?A?nych krajach, w ktA?rym zinstytucjonalizowana religia jest bardziej wpAi??ywowa niA? podstawy humanizmu.

„One dead mind costs a million bodies more/ As the cost of war (…) No borders/ no pride/ no masters/ no pride” – jest to fragment utworu o nazwie „Barbarian”. Jak myAi??lisz, dlaczego czAi??owiek jest istotAi??, ktA?ra dAi??A?y do tworzenia podziaAi??A?w zamiast wspA?Ai??pracy i jednoczenia?

Ta piosenka jest o tym, jak nacjonalizm mobilizuje masy do nienawiAi??ci i tworzenia podziaAi??A?w dla korzyAi??ci politycznych rzAi??dzAi??cych. Tworzy on toA?samoAi??Ai?? na bazie wykluczenia i uzupeAi??nia to patetycznymi hasAi??ami, bAi??dAi??cymi prA?bAi?? usprawiedliwienia tego obAi??Ai??du. Prowadzi to do odhumanizowania ludzi, ktA?rych uwagAi?? stara siAi?? odciAi??gnAi??Ai?? od naszych wrodzonych podobieAi??stw. To sprawia, A?e ai??i??ai??i??jestem rozczarowana i wAi??ciekAi??a.

Od pewnego czasu jestem zakochany w australijskiej scenie hardcore. ZespoAi??y takie jak Reactions, Imprisoned czy Cursed Earth sAi?? przezajebiste. BAi??dAi??c czAi??Ai??ciAi?? tej sceny, jak jAi?? postrzegasz ze swojej perspektywy? Na ktA?re zespoAi??yAi??ludzie szczegA?lnie powinni zwrA?ciAi?? uwagAi???

Wszystkie te zespoAi??y sAi?? niesamowite na A?ywo (Cursed Earth przejmie wAi??adzAi?? nad Ai??wiatem, zapamiAi??taj moje sAi??owa). Bardzo siAi?? cieszAi??, A?e sAi??yszaAi??eAi?? o nich. Rebirth z Melbourne jest bez wAi??tpienia najlepszAi?? rzeczAi??, ktA?ra wydarzyAi??a siAi?? na tej scenie od bardzo dAi??ugiego czasu. Aswietne riffy, niesamowita etyka i postawy, oraz najwiAi??ksze serca. Niedawno ukazaAi??a siAi?? 7″, na ktA?rej Brett i ja mieliAi??my oboje szczAi??Ai??cie robiAi?? goAi??cinne wokale. Nie mogAi?? siAi?? z tego nacieszyAi??. Broken ma takA?e niesamowite koncerty. Spodziewam siAi?? znakomitych rzeczy od G.L.O.S.S., Societyai??i??s Chain i Homesick z Sydney. Z kolei XLairX wnosi z powodzeniem zabawAi?? i autoironiAi?? do sxe. Miej oko na wszystko, co pochodzi z Life. Lair. Regret Records, Lethal Dose Records, Clarity i Deathai??i??s Grip, tam usAi??yszysz najlepsze nowe zespoAi??y z Australii.

KaA?dy zespA?Ai?? ma swoje indywidualne charaktery- kto jest u Was przywA?dcAi?? zaAi??ogi, kto jest miAi??czakiem, a kto jest najbardziej irytujAi??cy w trasie i z jakiego powodu? :)

MyAi??lAi??, A?e mogAi?? byAi?? uwaA?ana za lidera, bo sporo zajmujAi?? siAi?? tematem organizacji i jestem czAi??onkiem zespoAi??u z najdAi??uA?szym staA?em, ale Brett teA? czAi??sto sprzedaje nam kopniaki, gdy ich potrzebujemy. Jestem pewna, A?e pewnego razu wszyscy byliAi??my miAi??czakami w drodze przez 10 godzin bez przerwy, znudzeni i w zAi??ym humorze haha ai??i??ai??i??- wszyscy mamy swoje sAi??aboAi??ci! Bardzo czAi??sto chcAi?? wczeAi??nie rano wyciAi??gnAi??Ai?? facetA?w, A?eby poAi??aziAi?? po buszu, popAi??ywaAi?? lub zwiedziAi?? jakieAi?? fajne miejsca, przez co chyba stajAi?? siAi?? zbyt irytujAi??ca, szczegA?lnie gdy niektA?rzy z nich sAi?? skacowani po poprzedniej nocy, ale szczerze mA?wiAi??c, nie mogAi?? narzekaAi?? naAi??nikogo. Oni wszyscy sAi?? Ai??wietnymi i zabawnymi ludA?mi i sAi??dzAi??, A?e caAi??kiem dobrze siAi?? nam wspA?Ai??pracuje. To byAi??oby nic nie warte, gdybyAi??my siAi?? nie szanowali i nie doceniali nawzajem, a takA?e nie umieli dobrze siAi?? bawiAi?? w swoim towarzystwie.

Jednym z najbardziej popularnych zespoAi??A?w z Australii jest Parkway Drive. Jakie jest Twoje zdanie na ich temat? Jak myAi??lisz, co byAi??o kluczem do sukcesu tej formacji? Czy australijska scena hardcore / punk akceptuje ich czy traktuje bardziej z dystansem? Co sAi??dzisz o ich ostatnim kawaAi??ku?

MyAi??lAi??, A?e Parkway Drive bardzo ciAi??A?ko pracowali na wszystkie sukcesy, jakie osiAi??gnAi??li i zasAi??ugujAi?? na to. PamiAi??tam naszAi?? wizytAi?? w Byron Bay podczas trasy i te wszystkie mAi??ode, peAi??ne werwy surfujAi??ce dzieciaki majAi??ce najwiAi??kszAi?? radochAi?? z ich muzyki, bAi??dAi??ce absolutnie opAi??tane na punkcie kaA?dego australijskiego grajAi??cego tam zespoAi??u punk, hardcore czy metal. Jestem dumna i nakrAi??ca mnie do A?ycia to, co stworzyli. Nigdy nie wiem, co sprawia, A?e ai??i??ai??i??niektA?re zespoAi??y sAi?? tak popularne, a inne niewidoczne, poniewaA? istnieje wielu wspaniaAi??ych muzykA?w, o ktA?rych ludzie nawet nie sAi??yszeli, wiAi??c nie jestem w stani powiedzieAi??, co jest ich sekretem. Ale prawdopodobnie ma to wiele wspA?lnego z ich autentycznoAi??ciAi?? i faktem, A?e zawsze utrzymywali niezaleA?noAi??Ai?? w zarzAi??dzaniu zespoAi??em na tyle, na ile mogli w tej skali. PamiAi??taj, A?e skala jest wiAi??ksza niA? wszystko to, o czym kiedykolwiekAi??marzyAi??Ai??kaA?dy inny ciAi??A?ki zespA?Ai?? w Australii, wiAi??c nie ma to nawet znaczenia, czy punki ich akceptujAi?? lub nie. To inny Ai??wiat. DobrAi?? rzeczAi?? jest to, A?e sAi?? czAi??sto wykorzystujAi?? swojAi?? popularnoAi??Ai??, aby pokazaAi?? zespoAi??y swoich przyjaciA?Ai?? lub z jakichAi?? innych waA?nych przyczyn wiAi??kszym grupom odbiorcA?w. To bardzo uczciwe z ich strony.Ai??Ich ostatnia piosenka jest raczej daleko od mojego gustu, ale teledysk to co innego, haha!

Dlaczego 0 na klawiaturze telefonu jest po jedynce, a nie przed?

Bo nikt nie zaczyna od zera.

DziAi??ki za wywiad i A?yczAi?? wszystkiego najlepszego :) Chcesz coAi?? jeszcze dodaAi?? na zakoAi??czenie tego wywiadu?

DziAi??kujAi?? bardzo za wsparcie. Staramy siAi?? dopiAi??Ai?? nasze plany i odwiedziAi?? w koAi??cu EuropAi??. Nie mogAi?? siAi?? doczekaAi?? momentu, kiedy siAi?? tam pojawimy.

ZdjAi??cia: Outright &Ai??Phillip Hatton.


Od zawsze na zawsze, eleganckie zachowanie. A nie w chuja granie, zyski równo rozliczane. Przekaz hula, dobra morda kuma, kto nie kuma no to rura.

NO COMMENTS

Leave a Reply