Wostok [siAi??a ze szczeroAi??ci]


Wostok to nowa twarz na lubelskiej scenie, ktA?ra przyatakowaAi??a kilka chwil temu swoim debiutanckim materiaAi??em. ZespA?Ai?? muzycznie nawiAi??zuje do bardzo sAi??usznego kanonu grania, jakim jest jest miraA? hardcore`a i metalu, rodzajowo mocno maczanym w crossoverze. MateriaAi??, jaki zapodali Panowie bardzo trzyma poziom, wiAi??c pogawAi??dzone o tym i tamtym zostaAi??o z gitarzystAi?? tej haAi??astry – Szymonem. Ai??Ai??

 

Zacznijmy moA?e od maAi??ego rozeznania, jaka wyglAi??da Wasza indywidualna historia muzyczna. Czy moA?ecie mi przybliA?yAi?? garAi??Ai?? faktA?w na temat tego, co robiliAi??cie zanim powstaAi?? Wostok? Z pewnoAi??ciAi?? mieliAi??cie inne zespoAi??y, a niektA?rzy z Was nawet aktualnie grajAi?? jednoczeAi??nie gdzieAi?? indziej.

Giena ai??i?? nasz frontman jest znany gAi??A?wnie z thrashowego R.O.D, w ktA?rym dziaAi??a od 2009. Reszta skAi??adu graAi??a od lat ai???90 w rA?A?nych zespoAi??ach, najwiAi??cej kapel ai??i?? metalowych, punk rockowych, a nawet hard-rockowych ? – ai??zzaliczyAi??ai??? wtedy Sidor (perkusista), ale to juA? kompletna prehistoria. W pA?A?niejszym czasie nasze granie nie wychodziAi??o poza salkAi?? prA?b ai??i?? brakowaAi??o nam wokalisty, ktA?ry dobrze siAi?? wpasuje w naszAi?? wizjAi??. Przypadkowe spotkanie Sidora z GienAi?? w poAi??owie 2014 byAi??o przeAi??omem – sprawy nabraAi??y tempa. Od tej pory tworzymy prawdziwy zespA?Ai??, nie tylko razem gramy, ale jesteAi??my po prostu grupAi?? dobrych kolegA?w.

WydaliAi??cie niedawno swA?j debiut. Czy jesteAi??cie zadowoleni z przyjAi??cia swojego pierwszego „dziecka”?

PAi??yta spotyka siAi?? z dobrym przyjAi??ciem, pojawiAi??o siAi?? kilka recenzji (m. in. u was), wiAi??kszoAi??Ai?? przychylnych, albo wrAi??cz entuzjastycznych. Tylko jedna byAi??a mocno krytyczna i zarzucaAi??a nam niemal plagiat z Sodom i Metalliki (na szczAi??Ai??cie z „Kill ai???Em All” ai??i?? porA?wnanie moim zdaniem zupeAi??nie nie trafione, ale przynajmniej szlachetne :), od Sodom siAi?? absolutnie nie odA?egnujAi??, ale do plagiatowania chyba daleko). PozostaAi??e ziny dobrze odczytywaAi??y nasze intencje ai??i?? nie mamy zamiaru odkrywaAi?? nowych terenA?w w muzyce, chcemy graAi?? muzykAi?? dokAi??adnie takAi??, jaka nas najbardziej bawi.

Jak dAi??ugo powstawaAi?? materiaAi?? na debiutanckAi?? pAi??ytAi??? Kogo moA?na uznaAi?? za gAi??A?wnego kompozytora muzyki i czy uwaA?acie, A?e to co udaAi??o siAi?? uzyskaAi?? na tym materiale to obecne 100% Waszych moA?liwoAi??ci?

PomysAi??y na kawaAi??ki sAi?? gAi??A?wnie moje, za wyjAi??tkiem linii wokalu, ktA?re Giena wymyAi??la sam. W momencie, kiedy przyszedAi?? do zespoAi??u, mieliAi??my sporo gotowego materiaAi??u, ktA?ry w wiAi??kszoAi??ci jednak poleciaAi?? do kosza (za wyjAi??tkiem 3 kawaAi??kA?w, z ktA?rych zachowaliAi??my wiAi??kszoAi??Ai?? riffA?w). WspA?lnie stwierdziliAi??my, A?e nie pasujAi?? do ekspresji Gieny, jego wokal spowodowaAi?? jakieAi?? zmiany w mojej wyobraA?ni muzycznej i zaczAi??Ai??em graAi?? trochAi?? inaczej. MateriaAi?? wymyAi??laAi?? mi siAi?? sam. W ciAi??gu roku mieliAi??my juA? 11 ogranych na prA?bach numerA?w. Od strony technicznej to co nagraliAi??my, to pod wzglAi??dem naszych umiejAi??tnoAi??ci technicznych max. Nie jesteAi??my wirtuozami i chyba nimi nie bAi??dziemy. Jedynie w przypadku wokalu myAi??lAi??, A?e pAi??yta nie oddaje w 100% moA?liwoAi??ci Gieny, ale to wina tego, A?e rejestrowaliAi??my wszystko sami i nie mieliAi??my nawet profesjonalnego mikrofonu.

Ai??Jak doszAi??o do wydania przez Wschodnie Nagrania i czym wAi??aAi??ciwie jest ten podmiot? Czy ma on na koncie jakieAi?? inne wydawnictwa? kamagra oral jelly 100mg reviews, kamagra oral jelly 100mg reviews, kamagra oral jelly 100mg reviews, kamagra oral jelly 100mg reviews, kamagra oral jelly 100mg reviews, kamagra oral jelly 100mg reviews.

Wschodnie Nagrania to na razie label ai??i?? krzak :) Kiedy mieliAi??my juA? zmiksowany i zmasterowany materiaAi??, wahaliAi??my siAi??, czy jednak nie poszukaAi?? wydawcy. Nie chodziAi??o o to, A?eby ktoAi?? wyAi??oA?yAi?? kasAi?? na tAi??oczenie, ale mielibyAi??my jakAi??Ai?? promocjAi??, moA?e jakieAi?? fajne gigi udaAi??oby siAi?? zorganizowaAi?? dziAi??ki kontaktom wydawcy. Jednak zwyciAi??A?yAi??a niecierpliwoAi??Ai??, A?eby jak najszybciej mieAi?? te pAi??yty fizycznie i szybko siAi?? poddaliAi??my w poszukiwaniach wydawcy. WiAi??c Wschodnie Nagrania to nasz wAi??asny label :) MoA?e coAi?? kiedyAi?? jeszcze wyda, kto wie :)

Jakie macie aspiracje zwiAi??zane z tym zespoAi??em? Co musiaAi??oby siAi?? staAi??, A?ebyAi??cie z caAi??Ai?? pewnoAi??ciAi?? mogli powiedzieAi??, A?e udaAi??o siAi?? zrobiAi?? znaczAi??cy krok do przodu? Jak zapatrujecie siAi?? na dalszAi?? przyszAi??oAi??Ai?? zespoAi??u?

Ja osobiAi??cie uznaAi??bym za wielki sukces, gdybyAi??my mieli wiAi??cej propozycji gigA?w, niA? jesteAi??my w stanie zagraAi?? i gdyby na tych gigach byAi??a zawsze peAi??na sala. WiAi??kszych aspiracji nie mamy, chodzi o dobrAi?? zabawAi??.

Wasza muzyka to wAi??aAi??ciwie fuzja hardcore`a z metalem. Z ktA?rym z tych gatunkA?w czujecie siAi?? bardziej zwiAi??zani i ktA?ry wywiera na Was wiAi??kszy wpAi??yw?

Mnie osobiAi??cie od wielu lat najbardziej interesuje to, co powstaje na styku tych dwA?ch gatunkA?w. Moje podstawowe inspiracje to kapele takie jak Suicidal Tendencies, Agnostic Front czy Cro-Mags ai??i??idealne poAi??Ai??czenie metalowego brzmienia i hardcorowo-punkowej dynamiki. Ale ogA?lnie sAi??ucham bardzo duA?o rA?A?nej muzyki ai??i?? dominuje u mnie ostatnio thrash (zarA?wno klasyczny ai??i?? np. Sodom, Exodus, Testament, jak i caAi??a nowa fala ai??i?? Bonded By Blood, Warbringer, Lich King itd., ale w szczegA?lnoAi??ci podoba mi siAi?? nowy crossover ai??i?? Iron Reagan, Dr. Livingdead), hardcore ai??i?? na Persistence Tour czuAi??em siAi?? jak na koncercie A?yczeAi??, niemal wszystkie kapele mogAi?? zaliczyAi?? do ulubionych, bo bardzo lubiAi?? rA?wnieA? melodyjny hardcore punk (ale taki prawdziwy, wAi??aAi??nie jak Ignite czy H2O, a nie jakieAi?? pop-punkowy shit). NiedAi??ugo przyjeA?dA?a Sick Of It All ai??i?? to rA?wnieA? dla mnie bardzo waA?na kapela, bAi??dzie Ai??wiAi??to. Z HC koniecznie muszAi?? wymieniAi?? jeszcze Sheer Terror i Slapshot. Do tego trochAi?? okolic stonerowo ai??i?? sludgowo ai??i?? jakichAi?? tam, rA?A?ne Downy, COC, High On Fire, Mastodony, to teA? wszystko bardzo lubiAi??, chociaA? akurat pewnie nie przebija siAi?? to do tego, co tworzymy.
JeAi??li chodzi o resztAi?? zespoAi??u, to myAi??lAi??, A?e jest podobnie ai??i?? pA?Ai?? na pA?Ai?? HC z metalem. Giena to fan kapel takich jak Terror, Sworn Enemy, ale teA? Agnostic Front i Sick Of It All. Sidor z kolei jak siAi?? uczepi jednej kapeli, to miAi??dli jednAi?? pAi??ytAi?? w kA?Ai??ko przez pA?Ai?? roku :) ai??i?? kiedyAi?? to byAi??a Gojira, ostatni rok to Pro-Pain.

Nie da siAi?? ukryAi??, A?e hardcore jest doAi??Ai?? wtA?rnym odAi??amem muzyki. W czym jednak Waszym zdaniem tkwi jego najwiAi??ksza siAi??a i jak widzicie przyszAi??oAi??Ai?? tego gatunku?

Hehehe, pytanie zawiera sugestiAi?? :) (ale nie bezzasadnAi??Ai??;) – przyp. Kwiecio) Nie uwaA?am, A?e hardcore jest wtA?rny. Hardcore zburzyAi?? na poczAi??tku lat 90 scenAi?? metalowAi?? w takim ksztaAi??cie, w jakim wtedy byAi??a. SkoAi??czyAi??a siAi?? dominacja thrashu, pojawiAi??a siAi?? Pantera, ktA?ra do metalu wprowadziAi??a niespotykanAi?? wczeAi??niej ekspresjAi??. Niekoniecznie miaAi??o to dobre skutki, bo naAi??ladowcy byli duA?o gorsi. No i niestety w dalszej perspektywie groove metal, ktA?ry siAi?? pojawiAi?? przez silne oddziaAi??ywanie hardcoreai??i??a na metal, przyczyniAi?? siAi?? do powstania nu-metalu. Wspominam o tym tylko po to, A?eby podkreAi??liAi?? znaczenie hardcoreai??i??a i jego siAi??Ai?? oddziaAi??ywania. A ta siAi??a braAi??a siAi?? i nadal bierze siAi?? ze szczeroAi??ci tej muzyki, prostoty, wyjAi??tkowej ekspresji. Do tego siAi??Ai?? hardcoreai??i??a jako postawy, nie gatunku muzycznego, jest rola przyjaA?ni, waA?ne jest trzymanie siAi?? razem, lojalnoAi??Ai??, praca nad sobAi??, wiara w swoje moA?liwoAi??ci. MyAi??lAi??, A?e zawsze znajdAi?? siAi?? ludzie, dla ktA?rych to sAi?? bliskie wartoAi??ci. A jaka jest przyszAi??oAi??Ai?? tego gatunku? Nie wiem. Wydaje mi siAi??, A?e akurat w Polsce Ai??rodowisko HC jest mocno hermetyczne, bardzo upolitycznione i to moA?e wpAi??ywaAi?? na postrzeganie i rozwA?j sceny HC.

Czy jesteAi??cie zadowoleni ze swojego dotychczasowego dorobku koncertowego? ZdarzyAi??y siAi?? jakieAi?? wyjAi??tkowo dobre lub z drugiej strony zjebane sztuki, czy raczej na razie wszystko na podobnym poziomie?

Na pewno nie zapomnimy debiutu na Thrash Attacku nr 8 w Lublinie. ByliAi??my zaskoczeni zarA?wno frekwencjAi??, jak i bardzo dobrym przyjAi??ciem. Zabawa byAi??a przednia. MiaAi??em nadziejAi??, A?e tak to bAi??dzie wyglAi??daAi??o zawsze, ale juA? kolejny gig ai??i?? w KraAi??niku ai??i?? ostudziAi?? nieco zapaAi??. W zasadzie gdyby nie znajomi, ktA?rzy przyjechali z nami i chAi??opaki z innych kapel, to gralibyAi??my dla pustej sali. Na szczAi??Ai??cie kolejne wystAi??py byAi??y juA? wyrA?wnane, za kaA?dym razem byAi??o dla kogo graAi?? i ludzie siAi?? dobrze bawili. Oby tak byAi??o dalej, bo granie dla ludzi to coAi??, co nam daje najwiAi??kszAi?? satysfakcjAi??.

DomyAi??lam siAi??, A?e za nadaniem takiej nazwy kapeli musi staAi?? jakaAi?? zabawna historia. Kto byAi?? pomysAi??odawcAi?? tego, A?eby zespA?Ai?? ochrzciAi?? nazwAi?? radzieckiego statku kosmicznego i w jakich okolicznoAi??ciach siAi?? to staAi??o?

Pewnego dnia zadzwoniAi?? do mnie Giena i mA?wi, A?e wymyAi??liAi?? nazwAi?? dla zespoAi??u ai??i?? Wostok. Od razu pomyAi??laAi??em ai??i?? ale zajebiAi??cie! Wostok znaczy po rusku po prostu wschA?d. Giena pochodzi z Ukrainy – wschA?d. Wszyscy mieszkamy w Lublinie, a wiAi??c znowu wschA?d. A poza tym Polska to teA? dla wiAi??kszoAi??ci Europy wschA?d. Nazwa nie pochodzi wiAi??c ani od statku kosmicznego, ani od ruskich zegarkA?w (jak niektA?rzy kojarzAi??) :)

Czy postaAi??, ktA?rAi?? moA?emy zobaczyAi?? na okAi??adce Waszej pAi??yty ma jakieAi?? szczegA?lne znaczenie symboliczne?

Autorem okAi??adki jest Marcin StudziAi??ski, ktA?ry zresztAi?? projektowaAi?? okAi??adki dla wielu zespoAi??A?w z Lubelszczyzny. PoprosiAi??em go, A?eby po prostu narysowaAi?? coAi??, co bAi??dzie dobrze nawiAi??zywaAi?? do muzyki i tekstA?w. Kiedy zobaczyAi??em ten rysunek, od razu wiedziaAi??em, A?e to jest to. CzAi??owiek – dAi??A?y do wAi??adzy i pieniAi??dzy za kaA?dAi?? cenAi??, kosztem nawet absolutnego zniszczenia. To nic, A?e zostaAi??y zgliszcza, ale cel jest osiAi??gniAi??ty. WydawaAi??oby siAi??, A?e nie warto, nawet nie ma czym oddychaAi?? ai??i?? ale widaAi??, A?e jest on zadowolony. Aswietnie oddaje to ducha wielu tekstA?w, ktA?re napisaAi?? Giena ai??i?? dotyczAi?? one czAi??sto manipulacji, wojny, terroryzmu, strachu.

Nie jesteAi??cie juA? mAi??odymi goAi??Ai??mi i z pewnoAi??ciAi?? pamiAi??tacie doAi??Ai?? odlegAi??e czasy. Jak odnajdujecie siAi?? w obecnej rzeczywistoAi??ci i czy dostrzegacie rA?A?nice pokoleniowe wAi??rA?d wspA?Ai??czesnych odbiorcA?w ciAi??A?kiej muzyki? JeAi??li tak, to pod jakim kAi??tem?

Trudne pytanie o te ai??zrA?A?nice pokolenioweai???. Nie czuje siAi?? tego na koncertach, ludzie bawiAi?? siAi?? razem. Natomiast sAi?? oczywiAi??cie istotne rA?A?nice. Jest nas ai??i?? mam tu na myAi??li wszystkich ai??i?? i metalowcA?w, i punkowcA?w, i hardcorowcA?w – mniej, niA? np. w poAi??owie lat ai??i??90. I to jest sAi??abe. Metal, hardcore, punk byAi??y kiedyAi?? obecne w MTV i to wcale nie oznaczaAi??o jakiegoAi?? zeszmacenia ai??i?? nie do pomyAi??lenia dzisiaj. Dzisiaj to caAi??kowicie nisza. Mam wraA?enie, A?e w Polsce najpopularniejsze zespoAi??y metalowe nie zbliA?ajAi?? siAi?? popularnoAi??ciAi?? do hip-hopowego Ai??redniaka. Kiedy miaAi??em kilkanaAi??cie lat, na osiedlu ludzi utoA?samiajAi??cych siAi?? z subkulturami byAi??o chyba wiAi??cej niA? ai??znormalsA?wai???. Jak jest teraz, to widaAi??. Okuninka latem (to takie znane jezioro na LubelszczyA?nie) przypominaAi??a Jarocin. Teraz obowiAi??zuje tam dyskotekowy szyk.

Zatem iloAi??ciowo zmieniAi??o siAi?? na minus. Ale jakoAi??ciowo na plus. Jest wzajemny szacunek na koncertach, ludzie bawiAi?? siAi??, nie ma tyle agresji co kiedyAi??. Muzycznie nie odstajemy od tzw. Zachodu, jak to byAi??o wtedy – od razu siAi?? poznawaAi??o, A?e gra polski zespA?Ai??, choAi??by po charakterystycznym ai??zpolsoundzieai???. ZespoAi??y grajAi?? lepiej, kiedyAi?? w punkowych kapelach nie liczyAi??o siAi?? ani brzmienie, ani technika. A teraz w punkowych kapelach gra siAi?? rA?wno i ciekawie, jakoAi??Ai?? produkcji czAi??sto nie odstaje od mainstreamu. Metalowcy zawsze przywiAi??zywali uwagAi?? do techniki i brzmienia, ale tutaj teA? widaAi??, a raczej sAi??ychaAi??, jak siAi?? to na plus pozmieniaAi??o. OczywiAi??cie przyczyniAi?? siAi?? do tego rozwA?j wszelkich narzAi??dzi elektronicznych ai??i?? oprogramowanie i sprzAi??t, ktA?re spowodowaAi??y moA?liwoAi??Ai?? samodzielnego nagrywania, przez to wielu ludzi staAi??o siAi?? Ai??wietnymi fachowcami w tej ai??zdziaAi??ceai???, Internet, dziAi??ki ktA?remu Ai??atwiej siAi?? uczyAi?? graAi?? na instrumentach itd.

Jak oceniacie perspektywy dla zespoAi??A?w stawiajAi??cych w Polsce swoje pierwsze muzyczne kroki? Czy moA?liwoAi??ci rA?A?niAi?? siAi?? Waszym zdaniem w zaleA?noAi??ci od regionu i jak w tym aspekcie wypada w Waszych oczach nasza Polska B?

Mimo tego, A?e jak juA? rozmawialiAi??my, nie jesteAi??my mAi??odzikami (no, moA?e Giena, ktA?ry jest parAi?? Ai??adnych lat mAi??odszy, ale teA? juA? zdecydowanie nie zalicza siAi?? do nastolatkA?w), sami jesteAi??my w podobnej pozycji jak ci, ktA?rzy zaAi??oA?yli szkolny zespA?Ai?? i prA?bujAi?? coAi?? zdziaAi??aAi??. Z jednej strony jest Internet, ktA?ry bardzo uAi??atwia promocjAi??, a w zasadzie staAi?? siAi?? gAi??A?wnym narzAi??dziem promocji, wiAi??c niby jest Ai??atwo. Z drugiej, zespoAi??A?w, i to dobrych, jest caAi??a masa. CiAi??A?ko siAi?? wyrA?A?niAi??, A?eby to akurat ciebie chciaAi?? ktoAi?? posAi??uchaAi??. Do tego dziaAi??amy w niszy, ciAi??A?kie granie nie jest na fali, ale czasem myAi??lAi?? ai??i?? spokojnie, karta jeszcze siAi?? odwrA?ci.

Co do rA?A?nic regionalnych ai??i?? rA?A?nice sAi??, ale chyba nie pokrywajAi?? siAi?? z tradycyjnym podziaAi??em na PolskAi?? A i B. Trzeba by w ogA?le wyAi??Ai??czyAi?? WarszawAi??, gdzie regularnie bywajAi?? wielkie, Ai??wiatowe zespoAi??y i wydaje mi siAi??, A?e dla tamtejszej publiki nie jest atrakcjAi?? pA?jAi??Ai?? na gig lokalnej, podziemnej kapeli. Podobnie moA?e byAi?? w Krakowie czy WrocAi??awiu. Paradoksalnie u nas ai??zna prowincjiai??? jest lepiej ai??i?? w Lublinie czy CheAi??mie Ai??atwiej o dobrAi?? frekwencjAi?? na gigu. Gorzej z dobrym miejscem na koncert, ale to juA? inna historia.

Here, http://alldrugs24h.com/, http://allpills24h.com/, http://buycialisonline24h.com/, http://buypills24h.com/, http://buypillsonline24h.com/, http://buysildenafilonline24h.com/, http://buytadalafilonline24h.com/, http://buyviagraonline24h.com/, http://cheapviagraonline.com/, http://help-essay.info/, http://orderviagracheap.com/, http://tadalafilsildenafil.com/, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here. KtA?re z regionalnych, okoAi??olubelskich kapel funkcjonujAi??cych w klimatach hc/metal postrzegacie jako najbardziej znaczAi??ce?

Czujemy siAi?? czAi??Ai??ciAi?? lokalnej sceny, ciAi??A?ko nam wyrA?A?niaAi?? kolegA?w, moA?emy byAi?? nieobiektywni. Przede wszystkim muszAi?? tu wspomnieAi?? ziomkA?w z R.O.D, ktA?rzy nie doAi??Ai??, A?e prezentujAi?? bardzo wysoki poziom w bezkompromisowym, brutalnym thrashu (niedAi??ugo wypuszczajAi?? drugAi?? pAi??ytAi??), to zbudowali silne Ai??rodowisko metalowego podziemia (na tym polu udziela siAi?? gAi??A?wnie Szlucher), organizujAi??c cyklicznAi?? imprezAi?? pod szyldem Thrash Attack. Jak burza idAi?? koledzy z Nuclear Holocaust, podbijajAi??c PolskAi?? i zagranicAi?? swoimi piwniczno ai??i?? punkowo – thrashowymi przebojami. Bardzo waA?nym oAi??rodkiem metalowego podziemia w naszym regionie jest teA? CheAi??m, gdzie wokA?Ai?? Parricide dziaAi??a bardzo prAi??A?ne Ai??rodowisko, jest duA?o fajnych kapel i sporo siAi?? dzieje.

Z klimatA?w hardcorowych Ai??wietnymi kapelami sAi?? (byAi??y) Desperate Times i Indication, ale piszAi?? to wyAi??Ai??cznie na podstawie nagraAi??, bo nie widziaAi??em ich na A?ywo. Obie kapele mocno inspirowane Integrity, z tym A?e w DT rA?wnie mocno, jeAi??li nie bardziej pobrzmiewa Cro-Mags.

Czy podjAi??liAi??cie juA? jakieAi?? dziaAi??ania pod kAi??tem nastAi??pnego materiaAi??u?

Spokojnie, pierwsza pAi??yta wyszAi??a w listopadzie, na razie chcemy trochAi?? materiaAi?? pograAi?? na A?ywo. Ale oczywiAi??cie pojawiajAi?? siAi?? nowe pomysAi??y.

Czy Wostok ma jakieAi?? szczegA?lne plany na 2016 rok?

Ai??adnych szczegA?lnych planA?w. ChcielibyAi??my zagraAi?? kilka fajnych koncertA?w, jesteAi??my otwarci na propozycje.

DziAi??ki wielkie za Wasz czas. Pozdrawiam i do zobaczyska gdzieAi?? na rejonie. Ostatnie sAi??owa naleA?Ai?? do Was.

KorzystajAi??c z okazji zachAi??camy do sprawdzenia naszego materiaAi??u na bandcampie ( quality rx, quality rx, quality rx, quality rx, quality rx, penis after viagra, penis after viagra, penis after viagra, penis after viagra, penis after viagra, penis after viagra. quality rx, quality rx, quality rx. http://wostok.bandcamp.com/album/wostok-cd), w razie czego CD moA?na kupiAi?? w Spook Records, Selfmadegod Records i Fat Ass Records). No i zapraszamy na nasze wystAi??py. NajbliA?szy w A?odzi, na In Your Face #3: http://www.facebook.com/events/1496613640641364/).


Od zawsze na zawsze, eleganckie zachowanie. A nie w chuja granie, zyski równo rozliczane. Przekaz hula, dobra morda kuma, kto nie kuma no to rura.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply