XBishopX [wszyscy sAi?? gAi??upi]


XBishopX poznaAi??em szeAi??Ai?? lat temu, dziAi??ki chAi??opakom z warszawskiej ekipy This Is Warsaw, ktA?rzy zorganizowali w swoim mieAi??cie koncert tej rewelacyjnej kapeli. I choAi?? sam zespA?Ai?? miaAi?? sporAi?? przerwAi?? w dziaAi??alnoAi??ci, staraAi??em siAi?? w miAi??dzyczasie Ai??ledziAi??, co robi np. ich wokalista w swojej drugiej kapeli Remembering Never.Ai??Pete Kowalsky to w mojej opinii jeden z najlepszych gAi??osA?w na scenie hardcore i tym samym cieszAi?? siAi??, A?e udaAi??o mi siAi?? tegoAi??sympatycznegoAi??goAi??ciaAi??namA?wiAi??Ai??na maAi??e spytki. Tym bardziej, A?e najnowszy album XBishopX „Everything In Vain” to jedna z ciekawszych rzeczy, jakieAi??w ogA?leAi??wyszAi??y w tym roku.Ai?? tadalafil generic on line, tadalafil generic on line, tadalafil generic on line, tadalafil generic on line, tadalafil generic on line, tadalafil generic on line.

Na poczAi??tek pytanie, ktA?rego nie da siAi?? uniknAi??Ai??. Dlaczego tak dAi??ugo musieliAi??my czekaAi?? na nowy album?

Po prostu trochAi?? siAi?? wypaliliAi??my w pewnym momencie jako zespA?Ai?? i jako osoby. PotrzebowaliAi??my trochAi?? czasu, ktA?ry musieliAi??my spAi??dziAi?? osobno. Koncertowanie z tymi samymi trzema lub czterema osobami przez wiele tygodni mocno obciAi??A?a wzajemne relacje i po prostu potrzebowaliAi??my czasu na chwilAi?? oddechu i zajAi??ciem siAi?? innymi rzeczami.

Macie na nowym albumie bardzo duA?o doAi??Ai?? ekstremalnych fragmentA?w z blastami i duA?ym Ai??adunkiem brutalnoAi??ci. To pozwala sAi??dziAi??, A?e sAi??uchacie duA?o metalu i grindcore`a, racja? :) Czy macie „metalowAi??” przeszAi??oAi??Ai??? W jaki sposA?b „weszliAi??cie” w hardcore?

To, co napisaAi??eAi?? jest bardzo prawdziwe. Szczerze mA?wiAi??c, kiedy przyszAi??o do pisania kawaAi??kA?w powiedziaAi??em:Ai?? zetia without pre, zetia without pre, zetia without pre, zetia without pre, zetia without pre, zetia without pre, zetia without pre, zetia without pre. „sAi??uchajcie chAi??opaki, chcAi?? graAi?? zarA?wno szybko, jak i powoli – pA?Ai??Ai??rodki ograniczcie do minimum”, wiAi??c po prostu tak zrobiliAi??my. Sam Kooby i ja jesteAi??my wielkimi fanami metalu, ale lubimy rA?wnieA? tak samo metalowe oblicze hardcore`a. ZaczynaAi??em jako metalowiec i dostaAi??em siAi?? do hardcore’a przez zespoAi??y takie jak Sick Of It All, One King Down, Morning Again etc . SAi??uchaAi??em konsekwentnie metalu od A?smego roku A?ycia. Na pewno inspirujemy siAi?? wieloma nowoczesnymi zespoAi??ami powerviolence, ktA?re oczywiAi??cie zapoA?yczajAi?? wiele z metalu. Wiem, A?e Kooby sAi??uchaAi?? duA?o Coke Bust, Drop Dead i sporo death metalu, piszAi??c noweAi??numery.

Jak oceniasz kondycjAi?? amerykaAi??skiej sceny straight edge? Co wynika z Twoich obserwacji- coraz wiAi??cej ludzi ucieka od tego stylu A?ycia czy wchodzi na jego Ai??cieA?kAi??? Czy nie wydaje ci siAi??, A?e wraz z rosnAi??cAi?? popularnoAi??ciAi?? narkotykA?w i hedonistycznych postaw, straight edge`owy styl A?ycia moA?e wkrA?tce staAi?? siAi?? reliktem przeszAi??oAi??ci?

Szczerze mA?wiAi??c, to dla mnie nie ma znaczenia- zarA?wno w jednAi??, jak i drugAi?? stronAi??. Ludzie, ktA?rzy nazywajAi?? siAi?? straight edge`ami przychodzAi?? i odchodzAi??. Chwytliwa etykieta nie powstrzyma kogoAi?? przed przedostaniem siAi?? do jakiegoAi?? gA?wna, do ktA?rego chce siAi?? dostaAi??. Ai??yczyAi??bym sobie, by ludzie byli bardziej otwarci, tak jak w przypadku marihuany i widzieli „wojnAi?? z narkotykami”, takAi?? jaka naprawdAi?? jest: dyskryminacjAi?? instytucjonalnAi?? i wiAi??zieniem gAi??A?wnie czarnoskA?rych ludzi. Jestem stary i nie muszAi?? nic udowadniaAi?? nikomu. Jestem straight edge od 13 roku A?ycia, teraz mam milion lat, wiAi??c to jest juA? kurewsko dAi??ugi czas.

Bardzo podoba mi siAi?? ksztaAi??t Twoich tekstA?w, ktA?re sAi?? krA?tkie, dosadne i oczywiAi??cie trafne. WyglAi??dajAi?? teA? na doAi??Ai?? spontaniczne. Jakie wnioski chciaAi??byAi??, A?eby sAi??uchacz z nich wyciAi??gnAi??Ai???

Tekstowo staram siAi?? mA?wiAi?? o rzeczywistych problemach, ktA?re wydajAi?? siAi?? najbardziej nieuwzglAi??dnione w tym gatunku w obecnych czasach,Ai??wyAi??Ai??czajAi??c z tegoAi??kilka wspaniaAi??ychAi??zespoAi??A?w. ChcAi??, A?eby ludzie przeczytali teksty i zadawali sobie pytania na temat kaA?dej decyzji, jakAi?? kiedykolwiek dokonali w ich A?yciu oraz decyzji, jakie podejmAi?? w przyszAi??oAi??ci. Jest tak wiele aspektA?w A?ycia, A?e ai??i??ai??i??ludzie w nim grzAi??znAi?? bez gAi??Ai??bszego zastanawiania siAi?? nad nim. WiAi??kszoAi??Ai?? ludzi A?yje w wiAi??zieniu stworzonym z Ai??niewidzialnych przeszkA?d. MoA?esz jechaAi?? na urlop do dalekiego kraju, ale w ciAi??gu tygodnia bAi??dziesz z powrotem w tym wiAi??zieniu. Rzeczy, ktA?re uznajemy za prawidAi??owe sAi?? ustawione w taki sposA?b, aby stworzyAi?? posAi??uszne i niekwestionujAi??ce spoAi??eczeAi??stwo. Rasizm, seksizm, homofobia, ubA?stwo itp. nie istnieje w naturze. To spoAi??eczeAi??stwo tworzy wszystkie te rzeczy i polega na utrzymaniu elit w mocy i sAi??uA?alczo siAi?? im podporzAi??dkowuje.

„From The Womb To The Tom” opowiada historiAi?? o tym, jak przeciAi??tny czAi??owiek poddaje siAi?? wpAi??ywom konsumpcjonizmu, presji reklam, generalnie mowa jest tutaj o bezmyAi??lnym „pAi??dzie owiec”. Jak oceniasz brak refleksji nad tymi zagadnieniami w amerykaAi??skim spoAi??eczeAi??stwie?

„From The Womb…” jest o dorastaniu i trzymaniu siAi?? przymusowych zwyczajA?w. Moim natchnieniem byAi??a typowo amerykaAi??ska dieta, przede wszystkim miAi??so i wyroby mleczarskie. Uczy siAi?? tego dzieci juA? w mAi??odym wieku, aby zrobiAi?? z nich konsumentA?w tych produktA?w na caAi??e A?ycie. Nikt nie bAi??dzie pytaAi??, dlaczego jedzAi?? hamburgery i pizzAi??, jeAi??li wszyscy inni teA? to robiAi?? i uznajAi?? to za „normalne”. W dzisiejszych czasach, kiedy przyznajesz siAi?? do niejedzenia produktA?w zwierzAi??cych, stajesz pod pierdolonym gradem pytaAi??, ktA?re majAi?? zrobiAi?? z Ciebie „dziwaka”. Ta sama reguAi??a dotyczy rA?wnieA? spraw religijnych.

availabilty elavil canada, availabilty elavil canada, availabilty elavil canada, availabilty elavil canada, availabilty elavil canada, availabilty elavil canada. Nie jest tajemnicAi??, A?e dla wpAi??ywowych ludzi, wAi??adz czy korporacji korzystnym stanem rzeczy jest, A?e kiedy ludzie sAi?? sAi??abiej wyksztaAi??ceni, gorzej poinformowani, poniewaA? oznacza to mniej skAi??onnoAi??Ai?? do buntu przeciwko nim. Co jest Twoim zdaniem powodem, A?e dla wielu ludzi sensem A?ycia jest TV, kotletAi??i piwo?Ai??ZAi??powodu lenistwa, potrzeby spokoju, braku alternatyw czy czegoAi?? zupeAi??nie innego?

MyAi??lAi??, A?e miejsce pracy jest zabA?jcAi?? ducha. W momencie, kiedy wracasz do domu z pracy, gdzie jesteAi?? eksploatowany i przepracowywany, jesteAi?? tak wyczerpany, A?e wiAi??kszoAi??Ai?? ludzi jedyne, co chce robiAi?? to piAi?? piwo i oglAi??daAi?? Ai??mieciowAi?? tv konfrontujAi??c swA?j chujowy A?ywot z tym, co leci w telewizji. Ludzie sAi?? rA?wnieA? maAi??o kreatywni, poniewaA? istnieje wiele rozleniwiajAi??cych opcji, takich jak iPady, Netflix, telewizory itp. Ai??adna z tych rzeczy nie wymaga zaangaA?owania umysAi??owego. Gdy wracam do domu staram siAi?? graAi?? na gitarze, czytaAi?? lub spAi??dzaAi?? czas z moimi psami i fretkami. Nie zrozum mnie A?le, kocham okazjonalne byczenie siAi??, ale trzeba dziaAi??aAi?? z jak najmniejszAi?? iloAi??ciAi?? dekoncentrujAi??cych bodA?cA?w na tyle, na ile to moA?liwe.

„The Great Mistake” jest refleksjAi?? na temat marnoAi??ci ludzkiego gatunku i kierunku, w ktA?rym podAi??A?a. Jakie aspekty obecnego stanu rzeczy sAi?? Twoim zdaniem naszym najwiAi??kszym przekleAi??stwem?

Przeludnienie jest zdecydowanie najwiAi??kszym problemem. Potwierdza siAi?? to za kaA?dym razem, gdy pojawiasz siAi?? na drodzie o A?smej rano i piAi??tej po poAi??udniu. Istnieje zbyt wiele osA?b do wysysania zasobA?w. Im wiAi??cej osA?b na Ziemi, tym wiAi??ksza rA?A?nica pAi??ac. To nie jest przypadek. KonserwatyAi??ci robiAi?? co mogAi??, aby przepychaAi?? programy anty-gejowskie i anty-aborcyjne, poniewaA? rozumiejAi?? wartoAi??Ai?? 100 osA?b konkurujAi??cych o 50 miejsc pracy, Ai??ciAi??gajAi??cAi?? pAi??ace w dA?Ai??.

W „Only Dirt Awaits You” skupiAi??eAi?? siAi?? na kwestii religii, ktA?rAi?? poddajesz w tym kawaAi??ku druzgocAi??cej krytyce…

Monoteistyczne religie sAi?? szkodliwe dla spoAi??eczeAi??stwa. UtwierdzajAi?? spoAi??eczeAi??stwa w uzasadnianiu seksizmu, homofobii etc., aby stworzyAi?? idealnAi?? utopiAi?? dla interesA?w osA?b, ktA?ry to najlepiej pasuje. Biblia zostaAi??a przetAi??umaczona wiele razy, Nowy Testament zostaAi?? podobno napisany 40 lat po Ai??mierci Jezusa. Jest to bAi??Ai??dna metoda kronikarska. OprA?cz tego jest to religia, ktA?ra swoje fundamenty ukradAi??a z judaizmu i niezliczonych religii staroA?ytnych. Ponadto, chrzeAi??cijaAi??stwo demonizuje judaizm, poniewaA? chcieli byAi?? „nowym ludem wybranym”. Ludzie myAi??lAi??, A?e sAi?? wyjAi??tkowi, aby mieAi?? poczucie bycia w centrum wszystkiego. To egoistyczne podejAi??cie. Ludzie nie mogAi?? zaakceptowaAi??, A?e to wszystko moA?e byAi?? dzieAi??em przypadku. Ewolucja jest prawdziwa. Ludzie nie mogAi?? istnieAi?? bez natury. Natura z pewnoAi??ciAi?? moA?e istnieAi?? bez ludzi. Gdyby spoAi??eczeAi??stwa byAi??y rzeczywiAi??cie budowane ze zrA?wnowaA?onym planem, bez wykorzystania zwierzAi??t, ludzi i ziemi, potencjaAi?? byAi??by niemierzalny. Jednak na drodze staje chciwoAi??Ai?? i pieniAi??dze, ktA?re muszAi?? byAi?? zarabiane.

Czy sAi?? jakieAi?? konkretne zespoAi??y, ktA?rych teksty najbardziej wpAi??ynAi??Ai??y na Ciebie jako osobAi???

ZespoAi??y, ktA?re majAi?? duA?y rozsAi??dek zawsze przemawiaAi??y do mnie bardziej niA? inne. Morning Again, One King Down, Turmoil, Earth Crisis, Culture byAi??y moimi ulubionymi formacjami. ZespoAi??y te miaAi??y na mnie najwiAi??kszy wpAi??yw, poniewaA? wprowadziAi?? mnie do idei, o ktA?rych tak naprawdAi?? siAi?? nie mA?wi lub przynajmniej nie mA?wiAi??o siAi?? o nich w tamtym czasie. Ich kluczowym elementem byAi??a krytyka szkodliwych instytucji. WiAi??kszoAi??Ai?? ludzi nie kwestionuje tych rzeczy, te zespoAi??y zmusiAi??y mnie do sobie zadawania pytaAi?? dotyczAi??cych tego typu tematA?w.

Stany Zjednoczone majAi?? bardziej liberalne podejAi??cie do tematu marihuany. Czy (jako trzeA?wy sXe) nie sAi??dzisz, A?e stosowanie tej substancji w celach medycznych rA?A?ni siAi?? od stosowania chemicznego syfu dostAi??pnego legalnie w aptece? Czy dragi, ktA?re mogAi?? pomA?c nadal sAi?? dragami?

LiberaAi??owie chcAi?? paliAi??, a konserwatyAi??ci chcAi?? trzymaAi?? wszystkich od tego z daleka. Kompanie alkoholowe i tytoniowe lobbujAi?? przeciwko legalizacji marihuany, bo uderzyAi??oby w mocno w ich interesy. Papierosy i alkohol sAi?? znacznie bardziej niebezpieczne niA? zielsko. To oznaka duA?ego zacofania spoAi??eczeAi??stwa. Medycyna i narkomania to dwie rA?A?ne rzeczy.

Czy myAi??lisz, A?e gdybyAi?? nie wszedAi?? w scenAi?? hardcore/punk, traktowaAi??byAi?? A?ycie tak samo Ai??wiadomie? Czy nie wydaje Ci siAi??, A?e przekaz, jaki ona wytwarza, kaA?Ai??cy zwracaAi?? uwagAi?? na znacznie szerszy zakres rzeczy, byAi?? bardziej krytycznym, ogA?lnie zmusza do wyA?szego poziomu myAi??lenia?

Ja i mA?j koleA?ka wAi??aAi??nie o tym rozmawialiAi??my. OdwiedzaAi?? on grupAi?? swojej dziewczyny na jej uczelni i zauwaA?yAi??, jak cholernie gAi??upi sAi?? tam wszyscy. CzujAi?? siAi?? tak samo na moich zajAi??ciach. To coAi?? jak umysAi??y formowane na bardzo ogA?lnych szablonach, ktA?re majAi?? bardzo ograniczone, sztampowe poglAi??dy i wartoAi??ci. WierzAi??, A?e hardcore otwiera ludziom umysAi??y na na pewno inny sposA?b myAi??lenia. Nie byAi??bym tym, kim jestem dzisiaj, gdybym nigdy nie natknAi??Ai?? siAi?? na koncert H2O, Shai Hulud, Murphy`s Law w 1994. Hardcore z pewnoAi??ciAi?? daje przewagAi?? nad ludA?mi, ktA?rzy nie odznaczajAi?? siAi?? podwyA?szonAi?? Ai??wiadomoAi??ciAi??.

DziAi??ki za wywiad. Na koniec powiedz mi, czy w Ameryce teA? ludzie myAi??lAi??, A?e ryba to nie miAi??so? W Polsce jest to nagminne haha.

Tak! Ryby nie rosnAi?? na drzewach. I majAi?? pieprzone oczy. I oddychajAi??. I wszyscy sAi?? gAi??upi. ChociaA? Polska jest niesamowita. THIS IS FUCKING WARSAW! SO FUN!Ai??DziAi??ki!


Od zawsze na zawsze, eleganckie zachowanie. A nie w chuja granie, zyski równo rozliczane. Przekaz hula, dobra morda kuma, kto nie kuma no to rura.

NO COMMENTS

Leave a Reply